Alla Ram qatt ma ddubitat mill-Goddess Sita – Ramayana Myth of Sita’s Exile

1650231654 319 Lord Ram efadist aldrei um Sita Ramayana godsogn um ABC Nakshatra Astrology

L-Istorja Vera ta ‘l-Eżilju ta’ Mother Sita skond Ramayana u Storiċi Indjani Antiki

Ir-Ramayana huwa wieħed mill-eqdem u l-aktar testi storiċi antiki popolari fid-dinja, li jirrakkonta l-istorja ta ‘Alla Rama, avatar ta’ Alla Suprem Vishnu. L-istorja tilħaq il-qofol tagħha fil-battalja bejn Alla Rama u Ravana, ir-re ta’ Lanka. Skont ir-Ramcharitmanas, verżjoni tar-Ramayana miktuba mill-poeta Tulsidas, l-Alla Sita, il-mara ta’ Rama, qatt ma ttieħdet f’Lanka.

1650231653 856 Lord Ram efadist aldrei um Sita Ramayana godsogn um ABC Nakshatra Astrology

Sita qatt ma marret lejn Lanka, id-dell tagħha biss kien hemm

Minflok, id-dell tagħha nqabad minn Ravana u ttieħed fis-saltna tiegħu. L-alla Sita baqgħet fl-Indja, tgħix fl-eżilju ma’ Alla Rama. Fl-aħħar, Agni Pariksha (Sacred Fire Tantra) saret biex terġa ‘lura s-Sita oriġinali mhux għax Alla Rama iddubitaha.

Ir-Ramcharitmanas hija poeżija epika li tirrakkonta l-istorja tal-Alla Suprema Rama. Skont il-poeżija, id-dell tal-Goddess Sita inħataf mir-re demonju Ravana u ttieħed lejn il-gżira ta’ Lanka. Rama u ħuh Lakshmana eventwalment isalvawha, iżda qabel ma jkunu jistgħu jirritornaw id-dar, Sita tgħaddi minn test tan-nar biex tipprova l-innoċenza tagħha. Ir-Ramcharitmanas jgħid li Sita fil-fatt qatt ma marret lejn Lanka; minflok, id-dell tagħha kien mitfugħ hemm waqt li baqgħet fin-nar. Huwa għalhekk li t-test finali kien meħtieġ; Rama kellu bżonn jiżgura li kien qed iġib lura s-Sita oriġinali, mhux biss id-dell.

1650231654 342 Lord Ram efadist aldrei um Sita Ramayana godsogn um ABC Nakshatra Astrology

Il-timida u d-dgħajjef biss iħallu l-affarijiet għad-destin imma l-qawwi u l-kunfidenti fihom infushom qatt ma jibbażaw fuq id-destin jew ix-xorti – Alla Sita

Dell huwa parti inseparabbli minn bniedem. Hija xi ħaġa li għandna lkoll u li ssegwina kull fejn immorru. Għal ħafna minna, id-dell tagħna huwa xi ħaġa li nieħdu bħala mogħtija u ma naħsbux ħafna dwarha. Madankollu, id-dellijiet tagħna jistgħu fil-fatt jgħidulna ħafna dwarna nfusna. jistgħu jkunu sors ta’ kumdità jew insigurtà, skont kif inħossuna dwarhom. F’xi kulturi, dellijiet huma meqjusa bħala ħlejjaq spiritwali li huma konnessi mal-erwieħ tagħna. F’oħrajn, huma meqjusa bħala rappreżentazzjoni ta ‘nfusna aktar skur tagħna. Irrispettivament minn kif tara d-dell tiegħek, m’hemmx għalfejn tiċħad li hija parti minnek. Bħalma int mhux komplut mingħajr id-dell tiegħek, hekk ukoll id-dinja mhix kompluta mingħajr dawl u dlam.

Id-dell huwa assoċjat mar-riflessjoni tal- ruħ. Id-dell fih il-kwalitajiet kollha li nrażżnu jew niċħdu. Għal din ir-raġuni, id-dell spiss jitqies bħala sors ta ‘għerf u qawwa. Fl-istorja ta ‘The Ramayana, Alla Rama li kien twieled bħala bniedem u qed jiffaċċja l-kompitu li jsalva lil martu, Sita, mir-re demonju Ravana.

Dell huwa aktar minn sempliċi riflessjoni tagħna nfusna. Hija parti minna, estensjoni tal-esseri tagħna stess. U bħalma aħna mhux kompluti mingħajr id-dell tagħna, hekk ukoll ħajjitna tkun inkompleta mingħajr id-dellijiet tal-maħbubin tagħna. Kieku demonju kellu jaqbad id-dell ta’ ommna jew missierna, aħna niġġieldu snien u dwiefer biex inġibu lura. Għax mingħajr id-dell tagħhom, ma jibqgħux dawk li huma.

Lord Ram efadist aldrei um Sita Ramayana godsogn um ABC Nakshatra Astrology

L-istorja tal-evoluzzjoni tal-bniedem. Nisfrutta l-potenzjal tiegħek bi klassiċi storiċi tal-qedem.

Ir-Ramayana hija epika antika tas-Sanskrit li tirrakkonta l-istorja ta’ Rama, prinċep ġust li hu eżiljat mis-saltna tiegħu u mġiegħel jgħix fil-foresta għal erbatax-il sena. Ir-Ramayana mhix biss storja; huwa wkoll manwal biex tgħix ħajja tajba. L-24,000 vers tar-Ramayana jistgħu jieħdu xhur jew saħansitra snin biex jifhmu u japprezzaw bis-sħiħ. Madankollu, dawk li qed jipprattikaw l-ispiritwalità jafu li jekk nitolbu l-għajnuna mingħand Omm Natura, hi tgħinna nifhmu l-kunċetti tal-istorja u l-oriġini tal-bniedem. In-natura għandha responsabbiltà li tgħin lill-bnedmin jilħqu l-ogħla potenzjal tagħhom. Billi nistudjaw ir-Ramayana, nistgħu nitgħallmu kif ngħixu ħajjitna skont id-dharma, jew it-tjieba.

Lord Ram efadist aldrei um Sita Ramayana godsogn um ABC Nakshatra Astrology

Ramayana għandha messaġġi sigrieti infiniti li permezz tagħhom is-sigrieti tal-univers jistgħu jiġu esplorati. Kien hemm miljuni ta’ bnedmin li setgħu jiftħu l-potenzjal veru tagħhom bi klassiċi storiċi tal-qedem. Kienu wkoll kurjużi kif aħna dwar kif nifhmu l-verità tal-evoluzzjoni umana.

Epic Ramayana huwa test storiku antik li ilu intrigat lill-bnedmin għal sekli sħaħ. Ħafna jemmnu li dan it-test fih messaġġi sigrieti dwar l-univers u l-post tagħna fih. Peress li ftit nies fil-fatt jifhmu l-lingwa Sanskrit, dan iwassal għall-interpretazzjoni tar-Ramayana f’ħafna modi minn diversi riċerkaturi bħalek u bħali.

Aktar minn 15% tal-popolazzjoni dinjija jemmnu li l-qari u l-fehim ta’ klassiċi storiċi antiki bħal Ramayana u Mahabharata jgħinu biex nisfruttaw il-potenzjal veru tagħna, filwaqt li oħrajn jarawha bħala storja ta’ tajjeb li jirbaħ fuq il-ħażen. Irrispettivament minn kif tinterpreta jew tifhem l-24,000 vers Sanskrit, m’hemmx dubju li għandha setgħa infinita biex teduka u ddawwal lill-qarrejja devoti tagħha. B’tant għerf x’toffri, mhux ta ‘b’xejn li r-Ramayana jibqa’ wieħed mill-aktar klassiċi popolari iżda eqdem fid-dinja llum.