Transitu ta’ Mars – Effetti fuq Natives fi Djar Differenti

Ilkoll smajna dwar l-effetti ta’ pjaneti oħra fuq ħajjitna, imma xi ngħidu dwar it-transitu ta’ Mars? Hija waħda mill-pjaneti l-aktar qawwija u influwenti fl-astroloġija. Għandu impatt kbir fuq ħajjitna, għalhekk huwa importanti li nifhmu l-influwenza tagħha. Jekk trid titgħallem aktar dwar din il-pjaneta tan-nar, tinkwetax nistgħu ngħinuk tifhem xi jfisser għalik it-transitu ta’ Mars. Bl-astrologi Vedic esperti tagħna, tista ‘tara kif it-transitu ta’ mars se jaffettwa ħajtek u x’tista ‘tagħmel biex tagħmel l-aħjar minnha.

Tranżitu ta’ Mars fl-Ewwel Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Mars jgħaddi lejn l-ewwel dar mill-Qamar tat-twelid, huwa żmien tajjeb għalik. Imma għandek tibda tagħti aktar attenzjoni lill-finanzi tiegħek. Jista’ jkollok xi spejjeż mhux mistennija matul dan iż-żmien. Saħħtek tista’ ma tkunx tajba ħafna lanqas. Jista’ jkollok ukoll xi tlugħ u nżul fil-karriera tiegħek matul dan iż-żmien. Huwa aħjar li tevita li tibda n-negozju tiegħek stess f’dan it-transitu. Ir-relazzjoni tiegħek ma’ ommok tista’ ma tkunx tajba ħafna lanqas matul dan iż-żmien. Imma eventwalment, dan it-transitu se jġib affarijiet pożittivi f’ħajtek peress li se tkun fażi ta’ tagħlim għalik.

 • Tgħallem ħafna matul dan iż-żmien.
 • Jista’ jkun hemm xi tlugħ u nżul fil-karriera tiegħek matul dan iż-żmien, imma int titgħallem minnhom.
 • Is-saħħa tiegħek tista’ ma tkunx tajba ħafna matul dan iż-żmien, iżda eventwalment se titjieb

Tranżitu ta’ Mars fit-Tieni Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Mars jidħol fit-tieni dar tiegħek, jista ‘jkollok xi problemi biex tikkontrolla t-tempera tiegħek. Ipprova ma tużax kliem iebes. Għandek taħdem ukoll biex tikkalma. Għandek toqgħod attent b’mod speċjali ma’ missierek. Jista ‘jkun hemm xi problemi tas-saħħa u problemi finanzjarji matul dan iż-żmien. Oqgħod attent għall-affarijiet tiegħek u oqgħod attent għall-għedewwa li jistgħu jippruvaw iweġġgħuk.

 • Evita kliem iebes li jista’ jkollu konsegwenzi negattivi
 • Ikkalma u aħdem biex ittejjeb is-saħħa tiegħek
 • Oqgħod attent mill-għedewwa u ipproteġi lilek innifsek u lill-affarijiet tiegħek
 • Ikkontrolla t-temper tiegħek bil-faċilità

Tranżitu ta’ Mars fit-3 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Mars jiċċaqlaq fit-3 dar tiegħek mill-Qamar tat-twelid, int tagħmel aktar flus u ssir aktar sinjur. Tgawdi ħafna kumditajiet materjali matul dan iż-żmien. L-isforzi tiegħek iġibu premjijiet tajbin u dawn il-kisbiet jagħtuk aktar kunfidenza u saħħa. L-istamina u s-saħħa tiegħek ikunu wkoll sodisfaċenti matul dan il-perjodu. Kwalunkwe marda kronika issa jonqos. Int tikseb perspettiva ġdida u ċarezza fil-ħajja. L-għedewwa jistgħu jitilqu eventwalment.

Ikollok riżultati tajbin matul dan iż-żmien. Il-qraba, il-familja u l-ħbieb tiegħek japprezzawk u jirrispettawk. Tħossok tajjeb u meħlus mentalment. L-ivvjaġġar matul dan iż-żmien huwa wkoll ta’ sodisfazzjon. Ikollok tqatta’ ħin ta’ kwalità mal-maħbubin ukoll.

 • Agħmel aktar flus u ssir aktar sinjuri
 • Igawdu l-kumdità materjali
 • Ikseb premjijiet tajbin għall-isforzi tiegħek
 • Saħħa tajba u stamina

Tranżitu ta’ Mars fir-4 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Mars jidħol fir-4 dar, jista ‘jġib xi sfidi fil-ħajja. Nies li qabel kienu għedewwa tiegħek jistgħu jippruvaw jagħmlulkom il-ħsara issa. Tista ‘tagħmel għedewwa ġodda minn ġewwa l-familja jew iċ-ċirku soċjali tiegħek ukoll! Tidher aktar ħarxa minn qabel – dan huwa essenzjalment meta trid toqgħod attent dwar il-maternità kif ukoll is-saħħa tiegħek stess, peress li aħna suxxettibbli għad-deni u l-problemi fl-istonku (fost affarijiet oħra). Ipprova tistabbilixxi relazzjonijiet armonjużi mal-maħbubin filwaqt li tevita kwalunkwe involviment fi kwistjonijiet ta’ proprjetà.

 • Stabbilixxi relazzjonijiet armonjużi mal-maħbubin
 • Evita l-involviment fi kwistjonijiet ta’ proprjetà
 • Salvagwardja saħħtek
 • Evita l-għedewwa li jippruvaw jagħmlulek ħsara

Tranżitu ta’ Mars fil-5 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Mars se jmur fil-5 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek dalwaqt. Dan jista’ jwassal għal biżgħat u stress bla bżonn f’ħajtek. Għandek tipprova tibqa’ kalm u taħdem fuq ir-relazzjonijiet tiegħek mal-ħbieb u l-familja matul dan iż-żmien. It-tfal tiegħek jistgħu jbatu wkoll fuq il-front tas-saħħa, għalhekk għandek toqgħod attent. Għandek ukoll tara d-drawwiet tad-dieta tiegħek matul dan il-perjodu. L-ispejjeż tiegħek jistgħu jiżdiedu, għalhekk tista ‘tkun trid terġa’ tikkunsidra d-drawwiet tal-infiq tiegħek biex iżżomm il-finanzi bla xkiel.

 • Evita biżgħat, stress u spejjeż bla bżonn
 • Watch drawwiet tad-dieta biex iżżomm saħħa tajba
 • Oqgħod kalm u aħdem fuq relazzjonijiet mal-ħbieb/familja

Tranżitu ta’ Mars fis-6 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-transitu ta ‘Mars lejn is-6 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek huwa żmien tajjeb għall-ġid u l-profitt. In-negozji fl-industrija tal-metall jagħmlu tajjeb speċjalment. Inti ser tirċievi akklamazzjoni u saħansitra tiġi promoss għall-prestazzjoni tajba tiegħek. Dan kollu jwassal għal żieda finanzjarja. Dan huwa żmien tajjeb biex tisfida lill-għedewwa u lill-oppożizzjoni. Is-sentenza ta’ kawża fil-qorti tkun ukoll favur tiegħek. Saħħtek ukoll titjieb konsiderevolment matul dan iż-żmien. B’mod ġenerali, dan huwa żmien kuntenti u prosperu għalik.

 • Ikseb lin-nies kunfidenti biex jisfidaw l-oppożizzjoni tagħhom
 • Irbaħ kawżi fil-qorti u ikseb appoġġ mill-familja/ħbieb
 • Igawdu saħħa tajba, ġid, u prosperità

Transitu ta' Mars

Tranżitu ta’ Mars fis-7 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Mars jgħaddi lejn is-7 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, jista’ jkun li tibda jkollok problemi mal-konjuġi u ommok. Ikollok bżonn tkun tatt ħafna u edukat matul dan iż-żmien. Għandek toqgħod attent ukoll mis-sieħeb fin-negozju tiegħek, peress li hu jew hi jistgħu jittradik. Id-dħul tiegħek jista’ jonqos xi ftit, għalhekk oqgħod attent bi flusek. Saħħtek tista’ wkoll tmur għall-agħar matul dan iż-żmien, minħabba problemi fl-istonku, l-għajnejn u s-sider tiegħek.

 • Ittejjeb ir-relazzjonijiet mal-familja, il-konjuġi u l-omm
 • Ikseb għarfien dwar il-problemi li tista’ tesperjenza bħala riżultat ta’ dan it-transitu
 • Ipprepara għal xi dwejjaq mentali kif ukoll problemi fiżiċi

Tranżitu ta’ Mars fit-8 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Mars jidħol fit-8 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, ħafna drabi jista’ jfisser li jkollok xi problemi ta’ saħħa. Dan jista ‘jinkludi problemi tan-nifs, inkwiet mentali, u problemi bid-demm tiegħek. Għandek tieħu ħsieb lilek innifsek matul dan iż-żmien u tipprova tibqa ‘b’saħħitha. Huwa importanti wkoll li toqgħod attent meta timmaniġġja oġġetti jew armi li jaqtgħu. Finanzjarjament, dan mhux żmien tajjeb biex tissellef flus jew tapplika għal self. Madankollu, jista ‘jkun hemm vjaġġ divertenti ma’ ħbieb jew familja fil-futur qarib.

 • Oqgħod attent meta timmaniġġja oġġetti jew armi li jaqtgħu
 • Jista ‘jkun hemm vjaġġ divertenti ma’ ħbieb jew familja fil-futur qarib
 • Ibqa’ b’saħħtu fi żminijiet diffiċli

Tranżitu ta’ Mars fid-9 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Mars jinsab fid-9 dar mill-Qamar tiegħek, għandek toqgħod attent bil-finanzi tiegħek u oqgħod attent għal kwalunkwe problema ta’ saħħa li tista’ tfixklek. Jista ‘jkun li ma tħossokx enerġetiku ħafna u jista’ jkollok taħdem aktar mis-soltu fuq ix-xogħol. L-immaġni u l-pożizzjoni tiegħek fuq ix-xogħol jistgħu jkunu fil-periklu. Tista’ tħossok diżappuntat jew skomdu matul dan il-perjodu ta’ żmien.

 • Int tkun tista’ tifhem aħjar is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek u tieħu passi biex ittejjebha.
 • Int tkun tista’ tiskopri kwalunkwe problema ta’ saħħa li jista’ jkollok u tieħu passi biex tevitahom.
 • Il-prestazzjoni tax-xogħol tiegħek se tiżdied minkejja l-isfidi li tiffaċċja.
 • Tista’ tipproteġi l-immaġni u l-pożizzjoni tiegħek fuq ix-xogħol billi tieħu prekawzjonijiet matul dan il-perjodu ta’ żmien.

Tranżitu ta’ Mars fl-10 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Mars jgħaddi lejn l-10 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, jista ‘jkollok aktar problemi ma’ nies anzjani. Filwaqt li se tipprova ħafna, ir-riżultati jistgħu ma jkunux tajbin daqs kemm ttamat. Dan jista ‘jwassal għal diżappunt, li għandek tevita. Ikollok bżonn ukoll tagħti attenzjoni għal saħħtek matul dan iż-żmien. Ikun aħjar li toqgħod ‘il bogħod minn kwalunkwe għedewwa imma tibqa’ attenta u ‘l bogħod minn kwalunkwe arma. X’aktarx li tidħol f’kumpanija ħażina matul dan iż-żmien, li jista ‘jiġi lura. Jista ‘jkollok ukoll xi ġlidiet finanzjarji matul dan iż-żmien.

 • Oqgħod attent għal saħħtek matul dan il-perjodu
 • Evita li tinvolvi ruħek f’kumpanija ħażina li tista’ tirritorna lura

Tranżitu ta’ Mars fil-11-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Mars jgħaddi lejn il-11-il dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, dan iġib xorti tajba u ferħ. Int tkun aktar b’saħħtu u jkollok aktar opportunitajiet biex tagħmel il-flus. Int ser ikollok ukoll aktar appoġġ mill-ħbieb tiegħek. Dan huwa żmien tajjeb biex tinvesti fi proprjetà immobbli jew negozju. Id-dħul tiegħek se jiżdied u tista’ tistenna wkoll xi aħbar tajba mingħand ħutek. L-istatus tiegħek fis-soċjetà se jiżdied ukoll.

 • Ikseb saħħa aħjar u aktar opportunitajiet ta’ dħul
 • Agħmel investimenti qligħ immobiljari
 • Ibbenefika minn klima tan-negozju stabbli u profittabbli
 • Igawdu status akbar u rispett fis-soċjetà
 • Ikseb ħarsa lejn dak li l-futur iżomm għalik

Tranżitu ta’ Mars fit-12-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Mars sejjer fit-12-il dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek. Dan mhux tajjeb daqs kemm jista’ jkun. Inti xorta jista ‘jkollok xi uġigħ fil-ġisem matul dan iż-żmien. Għandek toqgħod attent bis-saqajn, l-għajnejn u l-istonku tiegħek. Jista ‘jkollok ukoll xi problemi ta’ rqad matul dan iż-żmien. Ipprova tonfoq inqas flus matul dan il-perjodu. Tgħin ukoll jekk tkun kalm u edukat mal-konjuġi, il-familja u l-ħbieb tiegħek. Dan huwa żmien tajjeb biex tivvjaġġa għan-negozju. M’għandekx tagħmel xejn illegali matul dan iż-żmien.

 • Ħu deċiżjonijiet finanzjarji għaqlin
 • Kun konxju mas-saħħa fiżika
 • Żomm ir-relazzjonijiet faċilment

Din il-pjaneta ħamra tan-nar tibqa’ f’kull sinjal għal madwar 40 jum. Iġġib riżultati pożittivi meta jkun fit-3, 6, u 11-il dar minn fejn Qamar ikun pożizzjonat fil-ħin tat-twelid. Fid-djar l-oħra, jiġifieri l-1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, u 12-il dar mill-Qamar jista ‘jġib xi impatt negattiv ukoll. Hawnhekk hawn ħarsa ġenerali dettaljata ta ‘kif it-transitu ta’ Mars jista ‘jaffettwa ħajtek abbażi ta’ liema dar tokkupa mill-Qamar tat-twelid. Jekk għandek mistoqsijiet dwar kif dan jista’ jaffettwa lilek jew lil xi ħadd qrib tiegħek jekk jogħġbok itlob analiżi sħiħa tat-tbassir tal-oroskopju issa.