Transitu ta ‘Venere – Effetti fuq Natives fi Djar Differenti

Il-pjaneta Venere jissimbolizza s-sbuħija u l-armonija fil-ħajja. Jgħinna ngawdu kull ħaġa oħra. Il-kundizzjoni ta ‘Venere fil-mappa tiegħek turi kemm int konness man-natura perfettament armonjuża u sabiħa tas-sensi. Dan iżomm bilanċ bejn l-estremi tal-ħajja.

ABC Nakshatra għandha s-soluzzjoni perfetta għalik. L-astrologi Vedic tagħna jistgħu jgħidulek eżattament kif Venere se tinfluwenza ħajtek abbażi tal-pożizzjoni tagħha mill-Qamar fil-ħin tat-twelid tiegħek. Venere hija l-pjaneta tal-imħabba, tas-sbuħija u tal-flus. Jirregola r-relazzjonijiet tagħna ma’ ħaddieħor, kif ukoll kif inħossuna dwarna nfusna. Meta tgħaddi minn djar differenti fl-astroloġija tiegħek Tabella tal-qamariġib bidliet li huma riflessi f’dawn l-oqsma tal-ħajja.

Dan l-artikolu jgħinek tifhem x’jistgħu jkunu dawk il-bidliet ibbażati fuq fejn tinsab Venere fil-ħin tat-twelid skond tiegħek Ċart tal-Qamar.

Tranżitu ta’ Venere fl-Ewwel Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Venere tgħaddi lejn l-ewwel dar mill-Qamar tat-twelid, iżżid il-ġid, il-kuntentizza, is-suċċess fl-edukazzjoni, il-prospetti taż-żwieġ, ir-rikreazzjoni, u t-tkabbir fin-negozju. Tista’ tistenna ħafna ġrajjiet fuq il-front personali. Dan huwa perjodu tajjeb biex tiltaqa’ ma’ nies ġodda u tgawdi l-kumpanija tas-sess oppost.

Tista’ ssib ruħek attirat lejn xi ħadd ġdid f’dan iż-żmien – xi ħadd li jista’ jġiegħlek tħossok ferħan u ta’ suċċess. Dan huwa żmien tajjeb għar-rumanz u t-tgawdija tal-ħajja bis-sħiħ. Tista’ ssib ukoll li l-karriera jew l-attivitajiet edukattivi tiegħek sejrin tajjeb matul dan iż-żmien. Kun żgur li tieħu vantaġġ mill-affarijiet tajbin kollha li Venus għandha lesti għalik!

 • Perjodu tajjeb biex tiltaqa’ ma’ nies ġodda u tgawdi l-kumpanija tas-sess oppost
 • Titlifx din l-opportunità rari biex tkabbar il-ġid tiegħek!
 • Żieda fil-ġid, kuntentizza, suċċess fin-negozju
 • Iżżid il-profitti fin-negozju

Tranżitu ta’ Venere fit-Tieni Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Venere tgħaddi lejn it-tieni dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, tista ‘tgawdi tixtri ħwejjeġ u aċċessorji ġodda. Inti tista ‘wkoll tkun aktar interessat fil-mużika. Tista’ tieħu pjaċir tqatta’ ħin mal-familja tiegħek u tagħmel xi flus ukoll. Tista ‘wkoll tixtri ħaġar prezzjuż u ornamenti matul dan iż-żmien. L-affarijiet tal-imħabba jistgħu jkunu sejrin tajjeb u tista’ tara suċċess fi kwistjonijiet relatati man-nisa.

 • Igawdu rikreazzjoni mal-familja, qligħ monetarju u profitti mill-gvern. kwistjonijiet konnessi man-nisa huma ta’ suċċess ukoll
 • L-affarijiet tal-imħabba se jiffjorixxu matul dan it-transitu
 • L-affinità tiegħek għall-mużika x’aktarx tiżdied
 • Int aktar inklinat li tonfoq flusek biex tixtri ħaġar prezzjuż u ornamenti

Tranżitu ta’ Venere fit-3 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-tielet dar mill-Qamar tat-twelid hija fejn tista ’tistenna qligħ mill-ħbieb, tkabbir tan-negozju, u għajnuna mill-gvern. Tista ‘wkoll tesperjenza waqgħa ta’ għedewwa u oppożizzjoni, kuraġġ akbar u xorti tajba, u l-wasla ta ‘aħbar tajba.

Għandek aħwa li jħobbu jqattgħu ħin miegħek. Dan jgħinek ikollok ħajja soċjali tajba. Inti tista ‘tgawdi tqatta’ ħin fuq passatempi u attivitajiet kreattivi, bħall-mużika u l-arti. Venere hawn tista ‘ttik awtorità, poter u prosperità, kif ukoll pożizzjoni ogħla u lussu.

 • Ikseb mill-ħbieb, żid fil-poter
 • Waqgħa ta ‘għedewwa u oppożizzjoni
 • Ħajja soċjali tajba, lussu
 • Aktar awtorità
 • Jaslu aħbar tajba, għajnuna mill-gvern

Tranżitu ta’ Venere fir-4 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-transitu ta ‘Venere fir-4 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek jgħinek tissodisfa x-xewqat tiegħek u żżid il-ġid tiegħek. Int tkun ukoll aktar soċjevoli u jkollok relazzjonijiet aktar b’saħħithom mal-membri tal-familja. Int tkun ukoll aktar b’saħħtu mentalment u tgawdi saħħa tajba u kumdità materjali. Native jħobb iqatta’ ħin mal-konjuġi u t-tfal tagħhom. Huma verament igawdu l-kumpanija tas-sess oppost u wkoll jagħmlu ħbieb ġodda. Huma għandhom stil ta ‘ħajja indulġenti.

 • Tista ’tissodisfa x-xewqat kollha, iżżid il-ġid u l-proprjetà
 • Tippromwovi s-soċjabbiltà u rabta mal-qraba
 • Ittejjeb il-prosperità fil-ħajja
 • Tixtieq li tqatta ‘ħin mal-konjuġi u t-tfal
 • Akkumula dħul tajjeb minn proprjetà, fama, jew isem

Tranżitu ta’ Venere fil-Ħames Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Venere tkun fil-5 dar mill-Qamar fil-karta tat-twelid tiegħek, iġġib il-kuntentizza fi kwistjonijiet tat-tfal. Int ukoll tagħmel tajjeb fl-eżamijiet, ikollok aktar opportunitajiet għad-divertiment, u jkollok laqgħat romantic mas-sieħeb tiegħek. Il-ħbieb, il-parrini, u l-anzjani tiegħek se jkunu ta’ appoġġ għalik matul dan iż-żmien. Inti tista ‘wkoll taqa għal xi ħadd speċjali matul dan iż-żmien. Il-livell ta ‘attrazzjoni lejn is-sess oppost jiżdied meta Venere tkun fil-5 dar mill-Qamar.

 • Rumanz mal-partner matul dan iż-żmien
 • Qligħ minn logħob tal-azzard jew spekulazzjoni
 • Opportunità għal suċċess fl-eżamijiet
 • Opportunitajiet ta’ divertiment
 • Ħbieb u anzjani jkunu kuntenti miegħek
 • Int ser tgawdi ħajja soċjali li tiffjorixxi

Transitu tax-Xemx

Tranżitu ta’ Venere fis-6 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-transitu ta ‘Venere fis-6 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek spiss jitqies bħala xorti ħażina. Dan it-transitu jżid in-numru ta ‘għedewwa li għandek u jġiegħlek ukoll tinkwieta kontinwament dwar saħħtek. Jista’ jkollok nuqqas ta’ qbil mal-konjuġi tiegħek matul dan iż-żmien. Tista ‘wkoll tesperjenza xi tbatija mentali. L-aħjar huwa li tevita vjaġġi fuq distanzi twal għax hemm ċans akbar li jseħħu inċidenti.

 • Int tkun tista’ tevita inċidenti billi tagħmel inqas vjaġġar
 • Vjaġġi iqsar huma aktar sikuri għalik matul dan iż-żmien
 • Tbatija mentali tippersisti u hemm biża ‘ta’ kwistjonijiet ta ‘saħħa
 • ħu ħsieb il-benessri mentali u fiżiku tiegħek
 • Ipprova tevita relazzjonijiet ma’ nies li normalment ma tqattax ħin magħhom jew li jkollok ġlieda mill-passat

Tranżitu ta’ Venere fis-7 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-transitu ta’ Venere fis-7 dar mill-Qamar huwa meqjus bħala mhux favorevoli. Dan jista ‘jikkawża problemi b’affarijiet relatati mal-ġenitali u s-sistema riproduttiva tiegħek, l-ivvjaġġar, kunflitti mal-konjuġi tiegħek, u problemi biex tagħmel il-flus. Jista ‘jkollok ukoll aktar kunflitti fil-ħajja miżżewġa tiegħek, tonfoq aktar flus, u ma tkunx kuntent fi kwistjonijiet ta’ mħabba. Huwa wkoll żmien tajjeb biex toqgħod ‘il bogħod minn sħabi idejqek. Madankollu, inti tista ‘tikseb xi rikonoxximent jew premju minn xi ħadd fl-awtorità matul dan iż-żmien.

 • Żomm ‘il bogħod minn mard relatat mal-ġenitali u s-sistema riproduttiva
 • Xi rikonoxximent jew premju mill-awtorità jew mill-gvern huwa possibbli
 • Ifhem kif tevita n-nases fil-ħajja
 • Ipprepara b’mod proattiv għall-isfidi li jistgħu joħorġu matul dan iż-żmien, irrispettivament minn liema triq imorru
 • Ara modi kif tuża l-opportunità għall-vantaġġ tiegħek (li huwa kompletament possibbli)

Tranżitu ta’ Venere fit-8 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-transitu ta ‘Venere fit-8 dar mill-Qamar jgħinek tittratta l-problemi u tagħmlek suċċess. Int ser ikollok ħajja komda bi djar, attendenti, u konjuġi għani. Dan it-transitu jġib ukoll suċċess fi kwistjonijiet ta’ mħabba. Jista’ jkun li tkun ma’ sieħeb attraenti, speċjalment jekk int raġel. L-istudenti se jibdew jistudjaw aktar u jistgħu saħansitra jixtru proprjetà jew dar.

 • Tippromwovi progressjoni fir-relazzjonijiet u l-ħajja
 • Ikseb riżultati pożittivi minn investimenti
 • Żieda fis-suċċess fi kwistjonijiet ta ‘l-imħabba
 • Ittejjeb il-gradi fl-iskola

Tranżitu ta’ Venere fid-9 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Venere tgħaddi mid-9 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, tista ’tistenna li tara xi benefiċċji. Dan jistaʼ jinkludi affarijiet bħall- akkwist taʼ benefiċċji mill- gvern, li tmur pellegrinaġġ jew li tivvjaġġa lejn post reliġjuż, u li jkollok ċerimonja awspiċjuża d- dar. Issib ukoll li x-xorti tiegħek titjieb matul dan iż-żmien. Is-sieħba tiegħek se tkun ta’ appoġġ u ssib ħafna serħan tal-moħħ. Tista’ ssib ukoll suċċess fl-edukazzjoni matul dan iż-żmien. Saħħtek tibqa’ sodisfaċenti u tkun aktar inklinat lejn attivitajiet reliġjużi.

 • Iżżid il-paċi tal-moħħ
 • Protezzjoni kontra ħsara fiżika
 • Sħubija mal-maħbubin
 • Żieda fil-parteċipazzjoni reliġjuża

Tranżitu ta’ Venere fl-10 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Skont l-astroloġija Vedic, it-tranżitu ta ‘Venere mill-10 dar mill-Qamar mhuwiex meqjus bħala awspiċju. Dan it-transitu jista ‘jikkawża stress u inkwiet mentali, tilwim, problemi fuq ix-xogħol, fallimenti rikorrenti, u diffikultajiet mal-gvern. Inti tista ‘tkun kawt dwar il-finanzi peress li hemm ċansijiet li ġġarrab dejn jew self. Għandek tevita wkoll kwalunkwe tilwim mal-konjuġi biex iżżomm il-paċi fil-ħajja miżżewġa tiegħek.

 • Evita stress u tilwim fuq ix-xogħol
 • Ipprevjeni stress mentali u inkwiet matul dan il-perjodu ta ‘żmien
 • Żomm ‘il bogħod minn problemi finanzjarji u tilwim mal-konjuġi
 • Żomm il-paċi fil-ħajja miżżewġa tiegħek billi tevita kwalunkwe kunflitt

Tranżitu ta’ Venere fil-11-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Venere tkun fil-ħdax-il dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, ikollok aktar ġid u fama. Int ser ikollok ukoll appoġġ mill-ħbieb tiegħek, u suċċess fl-isforzi tiegħek. Dan huwa żmien tajjeb għal kwistjonijiet u relazzjonijiet domestiċi. Inti se toħroġ ukoll minn kwalunkwe problemi finanzjarji matul dan iż-żmien. Dan il-perjodu huwa wkoll qawwi għall-ħajja soċjali tiegħek. X’aktarx ikollok impjieg jew status aħjar, li tagħmlek aktar popolari fost sħabek. Il-ħbieb tiegħek se jikkooperaw miegħek matul dan il-perjodu ta’ żmien. In-nies miżżewġin se jkollhom ħin tajjeb ukoll.

 • Ikseb relazzjonijiet aħjar mal-ħbieb u l-familja
 • Ikseb appoġġ mill-ħbieb tiegħek
 • Oħroġ mill-problemi finanzjarji
 • Irbaħ in-nies permezz ta’ interazzjonijiet soċjali aktar faċilment
 • Tippromwovi pożizzjonijiet u status ġodda

Tranżitu ta’ Venere fit-12-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Venere tgħaddi mit-12-il dar tiegħek mill-Qamar, tagħti qligħ finanzjarju u tista ‘tgawdi kumdità materjali u pjaċiri senswali. Jista ‘jkollok ukoll divertiment matul dan il-perjodu. Madankollu, tista ‘wkoll tonfoq flus bla bżonn matul dan iż-żmien. Hemm periklu li d-dar tiegħek tiġi misruqa, għalhekk oqgħod attent. Singles jistgħu jibdew relazzjoni romantika matul dan iż-żmien.

 • Individwi jistgħu jgawdu l-kumpanija tar-ruħ sieħba tagħhom
 • Manifest flus u qligħ finanzjarju
 • Issodisfa x-xewqat tiegħek għal kumdità materjali, pjaċiri senswali, u divertiment
 • Igawdu perijodu ta’ pjaċir b’xejn billi tkun konxju ta’ serq, biża’, jew insigurtà

Din il-post tal-blog tak ħarsa ġenerali dettaljata ta ‘kif it-transitu ta’ Venere jista ‘jaffettwa ħajtek abbażi ta’ liema dar tokkupa mill-Qamar. Jekk din tinstema’ bħal xi ħaġa li tista’ tkun interessanti biex titgħallem aktar dwarha, inħeġġuk tikseb a rapport dettaljat li jkopri kollox mill-imħabba u r-relazzjonijiet sal-finanzi u l-karriera, sabiex tkun tista’ tkun ippreparat għal dak kollu li ġej.

Jekk m’intix ċert dwar it-Tbassir tiegħek ikklikkja hawn biex ordna rapport tiegħekt illum!