Transitu tal-Merkurju – Effetti fuq Natives fi Djar Differenti

Il-pjaneta Merkurju fl-astroloġija tirrappreżenta diskors u l-abbiltà li jifhmu l-affarijiet. Juri kemm nistgħu naraw l-affarijiet b’mod ċar u kemm nistgħu nesprimu l-ħsibijiet tagħna sew. Jekk Merkurju jinsab f’pożizzjoni tajba fil-mappa tal-astroloġija tiegħek, ikollok moħħ qawwi u tkun kapaċi tgħin lil nies oħra jifhmu l-affarijiet aħjar.

It-tranżitu ta’ Merkurju jista’ jaffettwa ħajtek b’ħafna modi differenti. Huwa importanti li tifhem kif se jkollok impatt ibbażat fuq liema dar tittrasferixxi mill- Qamar. Hawnhekk hawn ħarsa ġenerali dettaljata ta’ kif it-transitu tal-Merkurju jista’ jaffettwa ħajtek abbażi ta’ liema dar tgħaddi lejha mill-Qamar tat-twelid.

Tranżitu ta’ Merkurju fl-Ewwel Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Il-merkurju li jgħaddi fl-ewwel dar tiegħek jista ‘jġiegħlek tħossok li dejjem hemm inkwiet finanzjarju. Inti tista ‘ssib ruħek mdendlin madwar mal-kumpanija ħażina, li jwassal għal xi riżultati sfavorevoli għalissa. Huwa importanti mhux biss li tieħu ħsieb dak li jiġri fid-dar iżda wkoll li tippjana minn qabel biex dawn il-problemi ma jerġgħux jerġgħu lura aktar tard fil-linja! Ikun ukoll idea tajba li tipposponi kwalunkwe pjan ta’ vjaġġar għalissa.

 • Ippjana u ħu ħsieb id-dar u l-finanzi tiegħek
 • Posponi kwalunkwe pjan ta’ vjaġġar li jista’ jkollok
 • Ibqa’ pożittiv u motivat matul dan iż-żmien
 • Evita riżultati negattivi billi tassoċja ma ‘kumpanija tajba

Tranżitu ta’ Merkurju fit-Tieni Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Merkurju jgħaddi fit-tieni dar mill-Qamar tat-twelid, jista ‘jġib żieda fid-dħul tiegħek. Jista’ jkun li f’dan iż-żmien ikollok aktar apprezzament minn sħabek u ħbiebek. Tista ‘wkoll titgħallem ħafna affarijiet ġodda u tikseb xi għarfien siewi. Madankollu, għandek toqgħod attent dwar is-saħħa ta’ ħutek matul dan iż-żmien.

 • Ikseb spinta fid-dħul tiegħek
 • Ikseb għarfien u ħiliet ġodda
 • Apprezzat mill-ħbieb u sħabi tax-xogħol
 • Oqgħod attent mis-saħħa tal-aħwa waqt it-transitu

Tranżitu ta’ Merkurju fit-3 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Merkurju jidħol fit-tielet dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek jista’ jkun hemm xi problemi ta’ saħħa jew diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu minħabba dgħufijiet f’dan il-qasam li xi drabi jagħmlu l-ħajja diffiċli iżda bl-appoġġ tal-ħbieb u l-membri tal-familja dawn il-kwistjonijiet m’għandhomx jibqgħu. twil wisq qabel ma jiġu solvuti b’mod effettiv! Dan ifisser ukoll kunflitt bejn il-ġenituri andamp; tfal kif ukoll koworkers eċċ., għalhekk oqgħod attent meta tittratta fi ħdan gruppi ġenerazzjonali differenti.

 • Ikseb appoġġ mill-familja u l-ħbieb biex tegħleb id-diffikultajiet tas-saħħa
 • Il-kunflitt bejn il-ġenituri u t-tfal jista’ jiġi solvut b’mod effettiv
 • Żmien tajjeb biex tieħu ħsieb meta tittratta ma ‘gruppi ġenerazzjonali differenti
 • Ibqa’ pożittiv u motivat fi żminijiet diffiċli

Tranżitu ta’ Merkurju fir-4 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Merkurju jgħaddi fir-raba ‘dar mill-Qamar tat-twelid, iġib opportunitajiet ġodda għat-tkabbir tad-dħul. Dan huwa żmien tajjeb biex titgħallem u tagħmel tajjeb fl-eżamijiet. Tista ‘wkoll taħseb dwar l-investiment fi proprjetà immobbli għax x’aktarx li tara qligħ tajjeb. Il-konjuġi tiegħek jista’ wkoll jgħinek finanzjarjament matul dan iż-żmien. Int tkun fil-paċi u tirnexxi f’dak li tagħmel.

 • Opportunitajiet ġodda għat-tkabbir tad-dħul
 • Prestazzjoni akkademika mtejba
 • Suċċess fl-investimenti tal-proprjetà immobbli
 • Għajnuna finanzjarja mill-konjuġi

Tranżitu ta’ Merkurju fil-Ħames Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Merkurju jgħaddi fil-ħames dar mill-Qamar tat-twelid, tista ‘tħossok baxx f’termini ta’ saħħa. Dan it-transitu jista’ jikkawża problemi mat-tfal, għalhekk oqgħod attent ħafna kif tittrattahom. Jista ‘jkollok ukoll ġlied mal-konjuġi tiegħek matul dan iż-żmien. Ikun aħjar li toqgħod ‘il bogħod minn għaqdiet ħżiena għalissa. L-argumenti mal-kollegi għandhom jiġu evitati wkoll jekk ikun possibbli. L-isforzi tal-istudenti jistgħu ma jimmaterjalizzawx u l-istudji jistgħu jeħtieġu aktar xogħol iebes u fokus. Dan mhuwiex żmien tajjeb biex titħajjar fi kwalunkwe pjan ta ‘investiment lanqas.

 • Ikseb pariri dwar kif tittratta kwistjonijiet ta’ saħħa, żwieġ u tfal
 • Żomm ‘il bogħod mill-ġlied u l-kunflitti ma’ kollegi u membri tal-familja
 • Ifhem l-effetti ħżiena tal-investimenti matul dan iż-żmien
 • Jista ‘jkollok aktar paċenzja u fokus, li jagħmlu l-istudji tiegħek aktar faċli.

Transitu ta' Merkurju

Tranżitu ta’ Merkurju fis-6 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Merkurju jidħol fis-sitt dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, int tara s-suċċess u r-rebħa fl-impriżi kollha tiegħek. In-negozju tiegħek se jikber, titgħallem ħafna, u int se tikseb benefiċċji minn ħafna sorsi. Se tara wkoll progress fl-istudji tiegħek.

Int se tkompli jkollok stil ta’ ħajja komdu b’affarijiet regolari li tgawdi, bħal karozza u lussu oħra. Id-dħul tiegħek se jibqa’ ġust, ibbażat fuq ix-xogħol tiegħek. Għandek tkun b’saħħtu matul dan iż-żmien, imma ipprova tevita li tidħol f’argumenti ma ‘nies anzjani.

 • Se tara s-suċċess fl-impriżi kollha tiegħek
 • In-negozju tiegħek ser jikber sostanzjalment
 • Tgħallem ħafna matul dan il-perjodu
 • Jqumu opportunitajiet ġodda għat-tkabbir personali u l-benevolenza

Tranżitu ta’ Merkurju fis-7 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-Merkurju għaqli u leali jidħol fis-seba’ dar mill-Qamar tat-twelid, l-anzjani jibdew isibu t-tort fix-xogħol tiegħek. Inti tista ‘tiffaċċja ħafna oppożizzjoni matul dan iż-żmien li jistgħu jagħmlu l-affarijiet diffiċli għalik f’ħafna modi!

Minflok tħossok stressat dwar saħħtek, ipprova ssawwar komunikazzjoni aħjar mal-membri tal-familja. Dan jippermettilhom l-attenzjoni li jeħtieġu mingħajr ma jġiegħlek tħossok imsaffi jew injorat! Evita kwalunkwe pjan għall-ivvjaġġar sakemm l-affarijiet ikunu ssetiljaw ftit aktar f’termini ta’ kif iħossu kulħadd – inklużi lilhom infushom ?

 • Issaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-membri tal-familja
 • Evita stress u tensjoni fil-ħajja personali
 • L-ebda pjan ta’ vjaġġar matul dan iż-żmien
 • Ħu ħsiebek l-ewwel!

Tranżitu ta’ Merkurju fit-8 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Merkurju jidħol fit-tmien dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, l-istatus soċjali tiegħek jibda jogħla. Inti tista ‘tgawdi stil ta’ ħajja aktar komdu jew luxurious. L-affarijiet tat-tfal tiegħek jibqgħu bla xkiel ukoll. Jekk pjaneti oħra jappoġġaw dan it-tranżitu, tista ‘wkoll tilqa’ membru ġdid fil-familja tiegħek.

Int ser ikollok ġudizzju aħjar u tkun tista ‘tieħu deċiżjonijiet aktar għaqli meta tuża l-qawwa ta’ Merkurju. Tista’ wkoll tagħmel tajjeb fuq il-karriera tiegħek u taqla’ dħul tajjeb. Ikollok ukoll ħafna serħan tal-moħħ u tirnexxi minkejja kull oppożizzjoni.

 • Ikseb status soċjali u żid fil-karriera tiegħek
 • Ġudizzju mtejjeb u teħid ta’ deċiżjonijiet
 • Dħul akbar u serħan tal-moħħ
 • Ibbenefika minn xorti tajba minkejja kull oppożizzjoni

Tranżitu ta’ Merkurju fid-9 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-transitu ta ‘Merkurju fid-disa’ dar tiegħek mill-Qamar tat-twelid jimmarka l-bidu ta ‘perjodu relattivament inqas ixxurtjat. Jista’ jkun li tiltaqa’ ma’ xi argumenti ma’ missierek matul dan iż-żmien, u t-telf finanzjarju jżid ukoll ma’ dak li qed tħossok bħalissa bil-piż mentali.

L-aħjar mod biex iżżomm il-pożizzjoni tiegħek fuq ix-xogħol u tlaħħaq mal-ħajja tal-familja huwa billi taħdem ħafna matul dan iż-żmien. Għandek tikkunsidra wkoll li tnaqqas in-nefqa, speċjalment jekk m’intix ċert x’se jiġri fil-futur imma trid paċi tal-moħħ għalissa!

 • Żomm il-pożizzjoni tiegħek fuq ix-xogħol
 • Evita argumenti mal-missier
 • Naqqas in-nefqa għall-paċi tal-moħħ
 • Ibqa’ motivat fi żminijiet ta’ taqlib

Tranżitu ta’ Merkurju fl-10 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Merkurju jgħaddi fl-għaxar dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, tħossok aktar spiritwali. Dan se jkun perjodu faċli u ferrieħa. Int ser ikollok dħul tajjeb u tkabbir fil-karriera matul dan iż-żmien.

Ikollok relazzjoni tajba mal-konjuġi tiegħek u tkun bla xkiel. Inti tista ’tiltaqa’ ma ‘xi ħadd ġdid li huwa tajjeb għalik. L-istatus soċjali tiegħek jitjieb għax int tkun suċċess. Dan jġiegħlek tħossok aħjar mentalment.

 • Spiritwali, faċli u ferrieħa
 • Dħul tajjeb u tkabbir fil-karriera
 • Iltaqa’ ma’ xi ħadd ġdid li hu tajjeb għalik
 • L-istatus soċjali jitjieb

Tranżitu ta’ Merkurju fil-11-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Il-moviment ta ‘Merkurju fil-ħdax-il dar mill-Qamar tat-twelid jagħtik aktar saħħa. Int ser ikollok ħafna kumditajiet u konvenjenzi materjali matul dan iż-żmien. Ħutkom u ħbiebek se jkunu hemm għalik meta jkollok bżonnhom.

Hemm ċans tajjeb li ssib u tiżviluppa ħila ġdida. Dan jista’ jagħtik dħul minn aktar minn sors wieħed. Is-saħħa tiegħek għandha tibqa’ sodisfaċenti. Tqatta’ ħin ukoll mas-sess oppost u tgawdih.

 • Igawdu l-kumdità u l-konvenjenzi materjali
 • Aħwa u ħbieb se jkunu hemm għalik
 • Żviluppa ħila ġdida li tista ‘ġġib dħul minn aktar minn sors wieħed
 • Saħħa tajba matul it-transitu

Tranżitu ta’ Merkurju fit-12-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-Qamar ikun fit-tnax-il dar, Merkurju jsir aktar dgħajjef. Jista ‘jkun hemm telf ta’ ġid u saħħa wkoll – iżda mhux neċessarjament it-tnejn f’daqqa! Matul dan il-perjodu tista’ tonfoq aktar flus mis-soltu mingħajr ma tinduna; vjaġġi barra x’aktarx iġibu diżappunt jew dispjaċir aktar tard fit-triq minħabba li ma jipprovdux dak li kien mistenni meta jippjanawhom minn qabel.

Jista ‘jkollok diffiċli biex iżżomm il-paċi tiegħek fir-relazzjonijiet, iżda huwa possibbli li tibqa’ friska u miġbura. Għandek tipprova ma tħallix l-azzjonijiet tal-persuna l-oħra rabja jew dwejjaq jidħlu taħt il-ġilda tiegħek għaliex dan se jwassalhom biss fuq il-mod ferrieħa tagħhom ta ‘ħsara kemm lilek u lilhom infushom ukoll!

 • Żomm fil-kontroll tal-infiq tiegħek matul dan iż-żmien
 • Agħmel l-aħjar minn kwalunkwe relazzjoni li għandek
 • Evita li ssir irrabjat jew imdejjaq minn ħaddieħor
 • Ikseb fehim aktar profond ta’ lilek innifsek u ta’ dawk ta’ madwarek

It-transitu tal-merkurju huwa żmien meta tista’ verament tiffoka fuq il-miri tiegħek u tagħmel l-affarijiet. Jekk taf f’liema dar qed tgħaddi fiha, tista’ tieħu vantaġġ minn din l-enerġija biex tagħmel progress fuq dak li hu importanti għalik. Għafas hawn biex tikseb ir-rapport dettaljat tiegħek dwar kif il-Merkurju se jaffettwa ħajtek matul it-transitu tiegħu.

Irrispettivament minn liema sinjal il-Merkurju qed jgħaddi minnu, huwa dejjem importanti li tibqa’ konxju tal-impatti potenzjali li jista’ jkollu. Ibqa ‘quddiem il-logħba billi taqra tiegħek rapport ta’ tbassir u tkun taf x’għandek tistenna matul dan iż-żmien.