Transitu tal-Qamar – Effetti fuq Natives fi Djar Differenti

Il- Qamar fl-astroloġija tirrappreżenta moħħna u ommna. Il-kundizzjoni tal-qamar fil-karta tat-twelid tagħna turi kif aħna nesperjenzaw l-omm divina ġewwa fina u kemm nistgħu nħossu b’mod ċar li l-abbiltà tagħna li nrawmu u npattizzaw ma’ ħaddieħor hija bla limitu. Juri wkoll kemm moħħna jista’ jiddi b’mod qawwi f’termini ta’ fehim u sensittività.

Il-Qamar huwa pjaneta qawwija li tista ‘tinfluwenza ħajjitna f’ħafna modi. Transitu tal-qamar huwa żmien meta l-qamar jimxi f’sinjal differenti u jaffettwa ħajtek b’modi differenti. Skont liema dar tkun qed tgħaddi minnha, tista ’tistenna li tara riżultati differenti. Huwa importanti li tifhem xi jfisser meta l-Qamar jgħaddi minn djar differenti tal-karta tat-twelid tiegħek.

Tranżitu tal-Qamar fl-Ewwel Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk il-Qamar ikun fi transitu lejn l-ewwel dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, int tkun kuntent u sodisfatt. Inti tista ‘wkoll tikseb xi ġid matul dan iż-żmien. Dan huwa żmien tajjeb għalik għaliex l-isforzi tiegħek se jġibu premjijiet pożittivi. Hemm ħafna imħabba fl-arja, għalhekk tista ’tistenna li jkollok ħafna rumanz. Int tkun ukoll rispettat u rikonoxxut mill-ħbieb u l-qraba. Saħħtek se tibqa’ tajba matul dan iż-żmien. Jista ‘jkollok ukoll prospetti tajbin taż-żwieġ skont pjaneti oħra u Dasas.

 • Promozzjoni tal-imħabba personali
 • Potenzjal għar-rikonoxximent mill-ħbieb u l-familja
 • Żieda fil-prospetti ta’ rumanz/żwieġ
 • Stil ta’ ħajja b’saħħtu
 • Ikseb is-suċċess permezz tal-isforzi tiegħek
 • Esperjenza ta ‘prosperità, kuntentizza, u kuntentizza

Tranżitu tal-Qamar fit-Tieni Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Moon transitu lejn it-tieni dar iġib miegħu atmosfera ta ‘kuntentizza u frustrazzjoni. Il-kollegi ma joffrux ħafna appoġġ matul dan iż-żmien, għalhekk għandek tistrieħ fuq ħbieb għall-kumpanija minflok; evita picking ġlied jekk possibbli. Il-ħajja soċjali tiegħek hija wkoll aktar diffiċli mis-soltu—hija diffiċli biżżejjed li tipprova tagħmel konnessjonijiet fuq ix-xogħol! Imma tinkwetax: dawn irqajja mhux maħduma se jgħaddu malajr biżżejjed.

 • Sib il-paċi ta ‘ġewwa b’fehim aħjar lilek innifsek
 • Evita ġlied bla bżonn
 • Il-ħajja soċjali se titjieb dalwaqt
 • Uża mumenti diffiċli bħala esperjenza ta’ tagħlim

Tranżitu tal-Qamar fit-Tielet Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Li jkollok il-qamar fit-tielet dar mill-qamar tat-twelid tiegħek jagħtik il-kuraġġ biex tegħleb lill-għedewwa tiegħek. Għandek tendenza li tkun kuntent u kuntent matul dan iż-żmien. Dan huwa wkoll perjodu ta’ titjib fis-saħħa u r-relazzjonijiet tiegħek. Ħbieb, qraba, u aħwa jappoġġawk tul. Tista ‘wkoll tistenna premju mill-imgħallem tiegħek. Ir-relazzjoni tiegħek mal-konjuġi tiegħek tibqa’ tajba wkoll matul dan iż-żmien. Dan huwa żmien tajjeb biex tippjana vjaġġi qosra.

 • Jagħtik tama u kuraġġ
 • Jippermetti titjib fis-saħħa tiegħek
 • Joħloq relazzjonijiet pożittivi ma ‘ħbieb, qraba, aħwa, konjuġi
 • Jipprovdi żmien biex tippjana vjaġġi qosra
 • Tista ’tistenna premju mill-imgħallem tiegħek
 • Ir-relazzjoni tiegħek mal-konjuġi tiegħek tibqa’ pożittiva

Tranżitu tal-Qamar fir-4 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

It-transitu tal-qamar fir-raba’ dar mill-qamar tat-twelid tiegħek jista’ jfisser li għandek problemi biex tagħmel progress fuq ix-xogħol. Tista ‘wkoll titlef il-flus matul dan iż-żmien, u l-ispejjeż se jkunu għoljin. Huwa importanti li ssuq b’attenzjoni matul dan iż-żmien u toqgħod attent minn kwalunkwe problema mal-qraba, speċjalment min-naħa t’ommok. Is-saħħa tiegħek tista ‘wkoll tonqos minħabba problemi ta’ diġestjoni jew fis-sider. Inti tista ‘wkoll tħossok aktar emozzjonali matul dan iż-żmien. Trid toqgħod attent ukoll fi kwistjonijiet ta’ flus.

 • Evita problemi ta ‘flus matul dan iż-żmien
 • Oqgħod attent waqt is-sewqan
 • Ħu ħsieb saħħtek
 • Ara l-infiq tiegħek
 • Oqgħod attent għat-twissijiet matul dan iż-żmien

Tranżitu tal-Qamar fil-Ħames Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Il-Qamar fil-ħames dar mill-mapep tat-twelid jista ‘jaffettwa l-intellett tiegħek sa ċertu punt. Matul dan iż-żmien, tista ‘tesperjenza tnaqqis fil-prestazzjoni fuq ix-xogħol u l-potenzjal għal problemi relatati mal-istonku bħal indiġestjoni jew stress mentali jippersistu kif ukoll bi ftehimiet li ma jirriżultawx profittabbli lanqas minħabba nuqqas ta’ gwida meta joħorġu kwistjonijiet relatati mal-karriera. Din id-darba teħtieġ il-paċenzja tiegħek biex tbaħħar minnha b’suċċess.

 • Spinta l-kwalità tax-xogħol tiegħek
 • Ottimizza l-prestazzjoni tiegħek u tippermettilek tieħu deċiżjonijiet aktar infurmati
 • Immotiva lilek innifsek biex tiffoka fuq is-saħħa u l-benessri
 • Identifika b’mod pożittiv il-problemi u s-soluzzjonijiet tagħhom

Tranżitu tal-Qamar fis-6 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Moon jiċċaqlaq fis-sitt dar mill-Qamar tat-twelid, huwa tajjeb għalik. Inti ser tkun suċċess u famuż matul dan iż-żmien. Int tkun ferħan u fil-paċi fil-ħajja domestika tiegħek. Madankollu, tista’ tidħol f’xi problemi jekk tkun involut ma’ xi ħadd tas-sess oppost. Saħħtek se tibqa’ stabbli, iżda l-ispejjeż tiegħek jistgħu jvarjaw. Dan huwa żmien tajjeb biex tegħleb l-għedewwa u l-kompetituri tiegħek. Int se tagħmel ukoll flus minn investimenti matul dan il-perjodu. Int ser tieħu gost tqatta’ ħin mas-sieħeb tiegħek ukoll.

 • Suċċess fin-negozju u l-ħajja domestika
 • Ferħ u paċi fid-dar
 • Investimenti li jagħtu profitti
 • Jqatta’ ħin mas-sieħeb bil-ferħ
 • Saħħa mingħajr problemi

Transitu tal-Qamar

Tranżitu tal-Qamar fis-7 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Il-Qamar fis-seba’ dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek ifisser li se tagħmel flus minn ftehimiet u assoċjazzjonijiet barranin. Il-ħajja mħabba tiegħek se titjieb u jkollok relazzjoni b’saħħitha u kuntenta mal-konjuġi tiegħek. Inti se tagħmel ukoll aktar flus f’dan iż-żmien. Il-ħajja soċjali tiegħek se titjieb u jkollok aktar ħbieb tas-sess oppost. Int se tirnexxi wkoll fl-isforzi tiegħek, u s-sieħeb tiegħek se jappoġġa ħafna l-isforzi tiegħek. Dan huwa żmien tajjeb biex tivvjaġġa wkoll.

 • Perjodi finanzjarji favorevoli
 • Relazzjonijiet imsaħħa mal-konjuġi u s-sieħeb
 • Ħajja soċjali mtejba, ħbieb tas-sess oppost
 • Impriżi kummerċjali ta ‘suċċess

Tranżitu tal-Qamar fit-8 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-Qamar jiċċaqlaq fit-tmien dar tiegħek, jista ‘jibda jkollok xi problemi ta’ saħħa. Għandek tevita wkoll kwalunkwe argumenti sa dak iż-żmien għax jista’ jaggrava l-affarijiet għaż-żewġ involuti! Jekk ikun hemm kwistjonijiet b’dipressjoni jew sintomi relatati mal-istress matul dan il-perjodu ta’ żmien – toqgħodx lura milli tfittex parir professjonali dwar kif l-aħjar timmaniġġahom sabiex ma jerġgħux joħorġu mill-kontroll. Importanti li kull persuna tieħu ħsiebha l-ewwel qabel tinkwieta wisq.

 • Kun konxju tal-ambjent u tieħux sehem f’argumenti matul dan il-perjodu ta’ żmien
 • Fittex parir professjonali dwar sintomi relatati mal-istress
 • Dan il-perjodu ta ‘żmien jista’ jkun diffiċli għal xi nies, iżda hemm modi kif tagħmel dan.
 • Ifhem il-benefiċċji ta ‘dan il-perjodu ta’ żmien

Tranżitu tal-Qamar fid-9 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-Qamar jitqiegħed fid-disa’ dar, jista’ jrażżan il-progress tiegħek fuq ix-xogħol. Int tkun ħabrieki imma dejjem jidher li hemm xi ostaklu bejnek u s-suċċess. Uġigħ fil-ġenbejn jew fir-riġlejn inkwiet ukoll dan il-perjodu ta ‘żmien; forsi anke jwassal għal tilwima mal-missier. Inti tista ‘tagħmel xi xogħol ta’ karità jew tmur fuq vjaġġ reliġjuż.

 • Jidentifika l-ostakli tiegħek u kif taħdem madwarhom
 • Jissuġġerixxi t-twettiq morali bħala rotta alternattiva għas-suċċess
 • Ibqa’ motivat biex taħdem iebes u tilħaq il-miri tiegħek
 • Agħmel l-aħjar mill-enerġija tiegħek matul dan il-perjodu diffiċli

Tranżitu tal-Qamar fl-10 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Moon jimxi lejn l-għaxar dar minn fejn ikun pożizzjonat fil-karta tat-twelid tiegħek, iġib żieda fil-karriera tiegħek. Inti tista ‘tikseb promozzjoni matul dan iż-żmien. L-imgħallem tiegħek jibda japprezza x-xogħol tiegħek ukoll. Dan huwa wkoll perjodu tajjeb biex tibda negozju. Xi vjaġġi ta’ negozju jew professjonali ta’ qligħ iseħħu wkoll matul dan il-perjodu. Tħossok enerġetiku u mbierek ħafna. Il-familja u l-ħbieb ukoll jagħtu appoġġ sħiħ. Tista’ wkoll tikseb xi rikonoxximent mill-gvern matul dan iż-żmien. B’mod ġenerali, dan huwa perjodu tajjeb għall-akkumulazzjoni tal-ġid u l-fama.

 • Perjodu tajjeb biex tibda negozju
 • Tħossok enerġetiku u mbierek ħafna
 • Il-familja u l-ħbieb ukoll jagħtu appoġġ sħiħ
 • B’mod ġenerali, dan huwa perjodu tajjeb għall-akkumulazzjoni tal-ġid u l-fama.

Tranżitu tal-Qamar fil-11-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-qamar jitqiegħed fil-11-il dar, id-dħul jibda jiżdied. Dan it-tranżitu jġib ukoll żieda fil-pagi għal xi wħud u n-negozju jagħti profitti li jistgħu jintużaw bħala inċentivi jekk ikun meħtieġ! Il-ħdax-il dar tfisser enerġiji ġodda li jgħinuk tikseb suċċess kemm b’kisbiet personali kif ukoll barra mill-ħajja professjonali tiegħek bħal ħbieb jew membri tal-familja wkoll; huwa perjodu ta’ żmien eċċitanti għaliex kulħadd jaħdem flimkien lejn dawn l-għanijiet – in-nisa speċjalment jikkontribwixxu ħafna matul din il-fażi.

 • Se tara żieda fid-dħul
 • Dan huwa perjodu ta ‘żmien meta l-għanijiet jistgħu jintlaħqu bl-għajnuna ta’ ħaddieħor
 • Żmien tajjeb għan-nisa biex jikkontribwixxu l-qawwiet tagħhom
 • Il-profitti tan-negozju jistgħu jintużaw bħala inċentivi
 • Dan huwa żmien eċċitanti għall-ħidma f’tim

Tranżitu tal-Qamar fit-12-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk il-Qamar jgħaddi lejn it-tnax-il dar minn fejn ikun fl-oroskopju tiegħek, jista ‘jkun aktar stressat u jkollok problemi ta’ saħħa. Jista ‘jkollok xi tensjoni, uġigħ ta’ ras, u problemi fl-għajnejn. Ir-relazzjoni tiegħek mal-konjuġi tiegħek tista’ wkoll tkun taqlib minħabba ġlied frekwenti.

Għandek tipprova żżomm l-infiq taħt kontroll matul dan iż-żmien. Ma tridx li r-reputazzjoni tiegħek tmur għall-agħar. Żomm ‘il bogħod minn kull ħaġa illegali li tista’ tagħmel dan iż-żmien aktar diffiċli għalik.

 • Żomm il-kwistjonijiet tal-flus taħt kontroll
 • Kun żgur li r-relazzjonijiet tiegħek huma f’forma kbira
 • Naqqas il-livelli ta’ stress billi tieħu deċiżjonijiet għaqlin
 • Tiżgura reputazzjoni tajba

It-tagħlim dwar il-qamar fl-astroloġija u kif dan jaffettwa ħajtek jgħinek tifhem x’qed jiġri fid-dinja tiegħek. Kun żgur li tibqa’ infurmat bit-tbassir astroloġiku speċifiku tiegħek billi tikseb ir-Rapport Astroloġiku tiegħek mill-esperti tagħna għal aġġornamenti u informazzjoni li tista’ tiġi applikata għall-ħajja tiegħek ta’ kuljum. Nittamaw li dan l-artikolu għenek titgħallem aktar dwar kif il-Qamar jinfluwenzana.

Jekk inti interessat li tkun taf aktar dwar it-transitu tal-qamar, ikklikkja din il-link issa! Noffru rapporti astroloġiċi li jgħinuk jiggwidak f’din il-fażi sabiex tifhem eżattament x’qed jiġri bl-emozzjonijiet tiegħek f’dawn iż-żminijiet.

Dan l-għarfien jista’ jkun ta’ għajnuna kbira meta nittrattaw kwistjonijiet bħal relazzjonijiet jew problemi relatati max-xogħol għax jippermettilna naraw l-affarijiet minn perspettiva ġdida minflok ma nirreaġixxu biss mingħajr ma naħsbu l-ewwel! Ikklikkja hawn biex tikseb tiegħek rapport illum!