Tranżitu ta’ Ġove – Effetti fuq Natives fi Djar Differenti

Ġove fl-Astroloġija tirrappreżenta l-għarfien. Dan ifisser li Ġove huwa responsabbli għall-edukazzjoni, l-għerf, u t-tagħlim reliġjuż. Dawn kollha jgħinu lin-nies jikbru u jitgħallmu, li huwa meħtieġ għat-tkabbir spiritwali. Ġove jindika wkoll il-prinċipju tat-tkabbir fil-ħajja b’mod ġenerali. Dan jista ‘jfisser tkabbir fiżiku, tkabbir mentali, jew tkabbir soċjali. Guru (Ġove) ifisser prosperità u xorti tajba fil-ħajja.

It-transitu ta ‘Ġove huwa importanti għaliex jieħu madwar 12-il sena biex tlesti ċ-ċirku taż-żodijaku. Meta tbiddel is-sinjal, l-impatt tiegħu jista ‘jinħass għal żmien twil.

Fl ABC Nakshatra it-tim tagħna ta ‘astrologi Vedic esperti jgħinek tifhem it-transitu ta’ Ġove tiegħek u xi jfisser għalik. Aħna ser nipprovdu pariri personalizzati dwar kif tagħmel l-aħjar minn dan iż-żmien u timmassimizza l-effetti pożittivi tat-transitu ta ‘Ġove, u dak li dan it-transitu għandu għalik skont id-dar tiegħek mill-Natal Moon Chart tiegħek.

Tranżitu ta’ Ġove fl-Ewwel Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-pjaneta ta ‘tkabbir u espansjoni, Ġove jiċċaqlaq fl-ewwel dar tiegħek. Dan ifisser li inti se tiffaċċja xi sfidi fil-ħajja iżda wkoll ikollok opportunitajiet għas-suċċess! Tista’ ssegwi l-ispiritwalità jew sforzi oħra matul dan il-perjodu għax huwa żmien pożittiv ħafna tinvesti lilek innifsek għal kollox f’xi ħaġa kbira.

Native tiżviluppa wkoll tip ta ‘biża’ u tiffaċċja kwistjonijiet ta ‘ansjetà għalhekk il-prattika tal-ispiritwalità tgħin b’mod naturali matul dan iż-żmien.

 • Ittejjeb is-saħħa mentali tiegħek
 • Ħeġġeġ insegwimenti virtuż
 • Tippromwovi attivitajiet spiritwali
 • Tneħħi l-ansjetà permezz tal-ispiritwalità

Tranżitu ta’ Ġove fit-Tieni Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-pjaneta tat-tama u l-wegħda, Ġove jmur fit-tieni dar tiegħek mill-Qamar tat-twelid li jfisser li inti se ssir aktar pożittiv! Jista’ jkun li tara żieda fil-ġid, gwadann ieħor bħall-fama jew rikonoxximent mis-soċjetà inġenerali għal proġett li qed tibda issa – fil-fatt din hija waħda minn dawk iż-żminijiet fejn tajjeb li tibda fuq proġetti ġodda għax jidher li hemm suċċess żgur biżżejjed!

Ir-relazzjonijiet tal-familja tiegħek għandhom jitjiebu ħafna wkoll. Jekk inti miżżewweġ, hemm ċans tajjeb li jkollok tarbija matul dan il-perjodu ta ‘żmien.

 • Żieda fil-ġid u qligħ ieħor
 • Żmien tajjeb biex tibda proġetti ġodda
 • Ir-relazzjonijiet tal-familja jitjiebu
 • Is-saħħa titjieb

Tranżitu ta’ Ġove fit-3 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Xi sfidi jistgħu jitfaċċaw meta Ġove jiċċaqlaq fit-3 dar minn fejn ikun pożizzjonat il-Qamar fil-ħin tat-twelid tiegħek. In-negozju tiegħek jista’ jonqos minħabba xi ostakli. Dan mhuwiex perjodu tajjeb għall-finanzi tiegħek – tista ‘titlef il-flus.

Jista ‘jkollok ukoll xi problemi ma’ min iħaddmek matul dan iż-żmien. Ir-relazzjonijiet tiegħek mal-aħwa u l-ħbieb jistgħu jbatu wkoll. Għandek toqgħod attent għal saħħtek matul dan iż-żmien. Inti tista ‘tagħmel vjaġġ reliġjuż qasir jew tinvolvi ruħek aktar f’attivitajiet spiritwali matul dan il-perjodu.

 • Int ser ikollok tnaqqis fin-negozju iżda huwa biss temporanju
 • Ħu ħsieb saħħtek matul dan iż-żmien peress li tista’ tkun aktar suxxettibbli għall-mard
 • Dan mhux perjodu tajjeb għall-finanzi imma tinkwetax, dejjem ikun hemm dawl fit-tarf tal-mina
 • Affronta l-ġlidiet tal-ħajja b’kuraġġ u kunfidenza akbar
 • Uża l-ispiritwalità tiegħek bħala mezz biex togħla ‘l fuq mill-isfidi

Tranżitu ta’ Ġove fir-4 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jupiter qed jiċċaqlaq fir-4 dar mill-Qamar. Dan jista’ jfisser riżultati mħallta għalik. Għandek tipprova tibqa’ amikevoli mal-familja u l-qraba tiegħek. Kwistjonijiet tal-proprjetà jistgħu ma jmorrux daqshekk tajjeb, għalhekk huwa aħjar li tevitahom għalissa. Għandek toqgħod attent ukoll meta ssuq jew tivvjaġġa peress li jista ‘jkun hemm xi problemi. Oqgħod attent ukoll bl-ispejjeż tiegħek, sabiex ma tidħolx f’dejn. Ir-relazzjoni tiegħek ma’ ommok tista’ ma tkunx daqshekk tajba, allura ħu ħsiebha wkoll.

 • Oqgħod kalm u evita l-istress
 • Kun kawt dwar kwistjonijiet ta’ proprjetà
 • Ħu ħsieb il-finanzi tiegħek u evita d-dejn
 • Agħti aktar attenzjoni lir-relazzjoni tiegħek ma’ ommok

Tranżitu ta’ Ġove fil-Ħames Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Ġove jiċċaqlaq fil-5 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, se tara ħafna bidliet pożittivi f’ħajtek. Dan huwa żmien tajjeb għall-imħabba, il-kompassjoni u t-tfal. Ikollok ukoll aktar partitarji mis-soltu u l-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà titjieb. In-naħa spiritwali tiegħek se tkun ukoll aktar b’saħħitha matul dan iż-żmien. Dan huwa żmien tajjeb biex tagħmel il-flus permezz ta ‘investimenti jew spekulazzjoni. Is-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek għandha titjieb ukoll matul dan il-perjodu. Singles jistgħu jiltaqgħu ma ‘xi ħadd speċjali matul dan iż-żmien. Dan huwa wkoll żmien tajjeb għall-istudju.

 • Bidliet pożittivi fl-imħabba, fit-tfal, fil-finanzi, u fl-ispiritwalità
 • Żmien tajjeb għal investimenti jew spekulazzjoni
 • Singles jistgħu jiltaqgħu ma ‘xi ħadd speċjali
 • Żmien tajjeb biex tistudja u ttejjeb l-għarfien tiegħek

Transitu ta’ Ġove

Tranżitu ta’ Ġove fis-6 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Iċ-ċaqliq ta’ Ġove fis-6 dar mill-Qamar fil-mappa tat-twelid tiegħek hija kemxejn delikata. Dan ifisser li tista ’tistenna problemi ta’ saħħa, spejjeż, dejn, u problemi mal-kollegi u l-impjegati matul dan iż-żmien. Trid toqgħod attent f’dawn l-oqsma sabiex ma tisħaqx wisq.

Għandek toqgħod attent ukoll għas-serq, peress li l-kompetituri tiegħek jistgħu jippruvaw jagħmlulek il-ħsara matul dan il-perjodu. Ikun għaqli li toqgħod ‘il bogħod minn kwalunkwe attività dellija jew ġlied, peress li tista’ tispiċċa f’inkwiet legali.

 • Żomm għajnejk fuq l-ispejjeż tiegħek
 • Żomm ‘il bogħod mill-problemi legali
 • M’għandekx stress out
 • Kun ippreparat għad-diffikultajiet, tħallihx jaqbdek off guard

Tranżitu ta’ Ġove fis-7 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta l-pjaneta Ġove tidħol fis-7 dar tiegħek minn fejn Qamar ikun pożizzjonat mat-twelid, tibda tesperjenza eżenzjoni f’ċerti żoni. In-negozjanti jistgħu jfittxu sħubijiet ġodda u l-anzjani jsiru aktar jifhmu miegħek ukoll – kollha filwaqt li jgawdu saħħa tajba!

F’dan il-perjodu wkoll iseħħu xi vjaġġi produttivi li jżommu l-affarijiet eċċitanti iżda hemm ħaġa waħda li verament tispikka: il-prospetti taż-żwieġ jissaħħu minn qatt qabel għax jidhru bħala taqbila ideali magħmula minn Cosmos innifsu.

 • Bidla pożittiva fis-saħħa, ir-relazzjonijiet, u l-prospetti tax-xogħol
 • Jara spinta fis-sħubijiet tan-negozju
 • Jgawdi assoċjazzjoni akbar mal-ħbieb
 • Żieda fl-opportunitajiet għaż-żwieġ
 • Ir-relazzjoni tat-tfal titjieb

Tranżitu ta’ Ġove fit-8 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jupiter qed jiċċaqlaq fit-8 dar tiegħek mill-Qamar. Dan ifisser li jkollok taħdem aktar minn qabel, iżda bl-isforz żejjed jiġi s-suċċess! Inti tista ‘tonfoq aktar flus u tivvjaġġa ħafna matul dan iż-żmien li jista’ jġib xi kwistjonijiet mhux mistennija fin-negozju jew is-saħħa wkoll; madankollu, dawn l-isfidi jistgħu jagħmlu opportunitajiet kbar jekk jiġu ttrattati b’mod korrett.

 • Inti se tirnexxi b’ħafna xogħol iebes
 • Ibni netwerk ta’ appoġġ ta’ familja u ħbieb
 • Kun aktar konxju tas-saħħa tiegħek
 • Evita argumenti kbar mal-familja u l-ħbieb
 • Ħu l-kontroll tal-kwistjonijiet legali

Tranżitu ta’ Ġove fid-9 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Ġove huwa l-Mulej ta ‘Sagittarius. Meta tiċċaqlaq fid-9 dar mill-post fejn twieldet, tħossok pjuttost id-dar. Dan huwa żmien eċċellenti biex tikber professjonalment. Il-pożizzjoni finanzjarja tiegħek titjieb ukoll u wkoll ir-relazzjoni tiegħek mal-imgħallem tiegħek. Fil-fatt, tista ‘wkoll tikseb inkrement jew promozzjoni matul il-perjodu ta’ transitu. Ġove ġġib ukoll tberik ta’ għorrief u mentors. F’dan il-perjodu ta’ żmien iseħħu ħafna attivitajiet reliġjużi. Dan huwa perjodu tajjeb biex torbot l-għoqda wkoll! Tista’ wkoll tmur barra!

 • Ikseb inkrement jew promozzjoni matul il-perjodu tat-tranżitu
 • Tberik tal-għorrief u l-parrini
 • Perjodu tajjeb biex torbot l-għoqda
 • Jista’ wkoll imur barra

Tranżitu ta’ Ġove fl-10 Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Ġove jiċċaqlaq fl-10 dar mill-Qamar tat-twelid tiegħek, iġib ħsieb u emozzjonijiet negattivi f’moħħok. Tħossok emozzjonalment mhux sodisfatt minħabba xewqat mhux sodisfatti. Ikun aħjar li tevita kwalunkwe kunflitt mal-anzjani u l-familja matul dan iż-żmien. Xi telf fi kwistjonijiet ta ‘proprjetà huwa wkoll possibbli. Dan jista’ jwassal għal dwejjaq mentali, għalhekk ikun tajjeb li żżomm il-paċenzja u tkun kalm. Ikun tajjeb ukoll li jżuru postijiet reliġjużi matul dan iż-żmien.

 • Oqgħod kalm u paċenzjuż
 • Ikkunsidra li żżur postijiet reliġjużi għall-​qima
 • Kun konxju tal-kunflitti mal-anzjani u l-membri tal-familja
 • Evita kwalunkwe spiża fi kwistjonijiet ta ‘proprjetà

Tranżitu ta’ Ġove fil-11-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Jekk Ġove jmur fil-11-il dar minn fejn ikun pożizzjonat il-Qamar tat-twelid tiegħek, int se tikseb ħafna rispett u prestiġju. Uliedek se jkunu ta’ appoġġ u mħabba matul dan iż-żmien. Int ser ikollok suċċess fl-isforzi tiegħek u twaqqa ‘kwalunkwe oppożizzjoni. Se tgawdi wkoll ħafna kumditajiet materjali bħal lussu, dehbijiet, vetturi, u proprjetà. Ix-xewqat tiegħek fl-affarijiet ta ‘l-imħabba se jiġu sodisfatti wkoll. Id-dħul tiegħek se jiżdied u wkoll il-profitti tiegħek fin-negozju. X’aktarx ikollok reputazzjoni soċjali tajba wkoll.

 • Suċċess fil-karriera
 • Ferħ fir-relazzjonijiet
 • Ġid u prosperità fi kwistjonijiet materjalistiċi
 • Rikonoxximent soċjali

Tranżitu ta’ Ġove fit-12-il Dar mill-Qamar Natal tiegħek (Ċart tal-Qamar)

Meta Ġove jiċċaqlaq fit-12-il dar mill-Qamar, iġib riżultati mħallta. Inti se tonfoq aktar flus matul dan iż-żmien, imma int se tonfoqhom ukoll fuq attivitajiet spiritwali. Għandek toqgħod ‘il bogħod mid-dar tiegħek u t-tfal matul dan iż-żmien u tgawdi ftit paċi u kwiet. L-interess tiegħek fl-ispiritwalità x’aktarx jiżdied matul dan iż-żmien. Jista ‘jkollok ukoll tagħmel xi vjaġġi twal. Dan il-perjodu jista ‘jkun diffiċli wkoll għal kwistjonijiet ta’ negozju, għalhekk oqgħod attent.

 • Żomm ħajtek f’bilanċ billi tuża l-enerġija ta ‘Ġove għall-introspezzjoni u l-kontemplazzjoni
 • Żomm ‘il bogħod mid-dar u t-tfal fil-ħin tal-bidliet
 • Ittaffi l-ansjetà tiegħek fl-ispiritwalità
 • Ivvjaġġa lejn postijiet ġodda u mbiegħda għall-kreattività u l-ispirazzjoni

It-transitu ta ‘Ġove huwa żmien importanti li jista’ jkollu impatt dejjiemi. Jekk trid tagħmel l-aħjar minn dan iż-żmien, huwa aħjar li tikseb dettaljata rapport ta’ tbassir mill-astrologu Vedic espert tagħna f’ABC Nakshatra.

Se titgħallem kif it-transitu ta’ Ġove jaffettwa ħajtek u x’għandek tagħmel meta tbiddel is-sinjali. Din l-informazzjoni nġabret minn snin ta’ esperjenza mit-tim ta’ esperti tagħna sabiex titlifx! Ikklikkja hawn biex tikseb ir-rapport tiegħek illum!