Personalised Horoscope with 20 Years Predictions (2022-2042)
Sale!

Horoskopi i personalizuar me parashikime 20-vjeçare (2022-2042)

$62

Product Description

Gjeni përmbushjen e mundësive të karrierës, marrëdhënieve, menaxhimit të parave, këshillave të prindërimit dhe më shumë me ndihmën e astrologjisë.

 • Astrologjia është një shkencë që është përdorur me shekuj për t’i ndihmuar njerëzit të marrin vendime për jetën e tyre.
 • Ekipi ynë i ekspertëve përdor Astrologjinë Vedic për t’ju siguruar leximet dhe këshillat më të sakta.
 • Ju mund të përdorni leximet dhe këshillat tona për të gjetur përmbushjen e karrierës, marrëdhëniet, këshilla për menaxhimin e parave dhe më shumë.
 • Leximet tona bazohen në horoskopin tuaj individual dhe janë përshtatur posaçërisht për ju.

Raporti ynë do t’ju japë informacione rreth grafikut tuaj të lindjes që astrologët e tjerë nuk mund të ndajnë në një konsultë të shkurtër personale.

 • Njihuni me potencialin tuaj të vërtetë dhe si të futeni në të.
 • Di për fushat tuaja të forcës dhe dobësisë.
 • Mësoni për sfidat me të cilat do të përballeni në jetë dhe si t’i kapërceni ato.

Raporti ynë mund të parashikojë parashikimet tuaja Dasha 100% me saktësi.

 • Merrni horoskopin tuaj të personalizuar bazuar në Vedas, Upanishads, dhe libra shkollorë të lashtë të astrologjisë për parashikime të sakta.
 • Kuptoni llojin tuaj të personalitetit dhe mënyrën më të mirë për ju për të jetuar jetën.
 • Mos lini asnjë gur të paprekur në kërkimin tuaj për udhëzime.

Ekipi ynë i Astrologjisë Vedik hulumtoi klasikët e lashtë për t’i përkthyer ato në gjuhën tuaj.

 • Astrologjia Vedic gjithashtu mund të përshkruajë llojin e miqve që do të keni në jetën tuaj, llojin e partnerit të jetës që do të keni, natyrën e nënës suaj & Babai, dhe si do të jenë marrëdhëniet tuaja me vjehrat tuaja.
 • Parashikimet përshkruhen në një mënyrë të drejtpërdrejtë.
 • Do të kuptoni çdo aspekt të astrologjisë që është i rëndësishëm për jetën e një personi.

Merrni një pikëpamje të detajuar të partnerit tuaj të martesës.

 • Merrni një përshkrim të hollësishëm të partnerit tuaj të martesës.
 • Di se si do të jetë natyra e tyre, karriera e tyre dhe edukimi i tyre.
 • Parashikoni nëse do të keni një jetë të lumtur dhe të prosperuar të martuar apo jo.
 • Merrni ilaç për martesë & marrëdhënie me raportin tonë.

Thjesht duhet të futni detajet tuaja të lindjes për të marrë horoskopin tuaj.

 • Nr. E faqeve: 300-350 (në varësi të horoskopit tuaj)
 • Koha e dorëzimit: Brenda 24-48 orëve (çdo raport verifikohet nga astrologët tanë Vedic)
 • Metodat e pagesës: PayPal, karta e kreditit, karta e debitit, UPI, Banking Net, etj.

ABCnakshatra Banner.jpg ABC Nakshatra Astrology

A combined analysis of Dasha &; Transits can give “pin-point” predictions.

 • Dasha makes us understand what fruits we will get in a specific period, whereas Transit tells us when that fruit will be delivered to us.
 • However, We at ABC Nakshatra will provide you with a complete understanding of the Predictive Results you will get in your Dashas after carefully analyzing the aspects, conjunctions, divisional charts, and other aspects of your birth chart.

Improve all parts of your personality and live a better life.

 • You will get a complete description of your Maha Dasha &; Antar Dasha for your entire lifetime. You can validate these Dasha results with your past events, and you will be surprised to know the authenticity of the Vedic Astrology Science.
 • Also, get a comprehensive 10 Years of Transit (Gochar) Interpretations calculated by our High-End Computers working on NASA Data Feed, which accurately calculates the movement of planets and their specific interpretations on your chart for the next 10 Years along with Graphic Representations of the same.

 Plan your life with 25,000 years old ancient wisdom for your future.

 • Prior knowledge of the significant events and benefic period helps plan life events, making Vedic Astrology a fantastic way to visualize the future, based on 25,000-year Old Ancient Vedic Science.
 • Remedies lower the intensity of negative results and provide relief in the dark moments of life. ABC Nakshatra’s horoscope includes Complete Remedies, Prayers, mantras, charity, healing herbs, and preferred colors.
 • We searched for every possible source of Transit &; Dasha interpretations from Vedas &; Ancient Astrology Classics. You get the best of both worlds: authentic interpretations, yet presented in an easy-to-read format in our Astrology report.

🕉️ Planning 2022 is super-easy with the personalised monthly predictions of your finance, health, relationship & career. Get free astrology remedies & gemstone recommendations included in this report. Our aim is to spread this 25,000-year-old ancient knowledge of Vedic astrology accessible to everyone at affordable prices. We’re trusted by top international astrologers to generate horoscopes for their clients.

Our Premium Horoscope bundle includes the following:-

300 Page Astrology Remedy & 20 Years Prediction Horoscope. It includes everything from Vedic Astrology Life Reports to KP Astrological Readings.

The only astrology report that you’ll need. You’ll be able to answer practical questions like “When my business will get success?” and “Will I inherit any money in the next few years?”

Easily find out the best remedies for you and your loved ones. Relieve stress and anxiety by using Lal Kitab Remedies, also known as the “wonder book of Vedic astrology”.

Get the most out of your life in the Year 2022: Know what the next 12 months will bring with our yearly transit/dasha analysis report and make your life as long and happy as possible.

Vedic astrology made simple. Stop wasting hours on researching predictions with forecasts you can’t understand because we’ve done the hard work for you!

Don’t just go with the flow. Find out what’s going to happen before it happens! Get Dasha’s predictions along with all the information about your nakshatra, Rashi, bhava, Dasha & Dasha lords in detail along with their strengths and weaknesses.

Get your Numerology report included in this report. Know your lucky numbers, lucky colours, auspicious & inauspicious dates & years in your life, phone numbers, and car numbers, which bring you wealth and prosperity.

Get Gemstone recommendations included in this report. Our horoscope report includes a detailed description of how to wear each kind of gem properly, along with mantras or chants that may help enhance its power even further!

Save time by getting your personalized report within 24 hours. The report comes as a PDF file which you can read on any device – computer, tablet or smartphone – at your convenience.

7 days Money-back guarantee. We are so confident in the science of Astrology that – we offer a 100% money-back guarantee if you feel this report has not benefitted you in any way.