I-Transit of Sun – Imithelela Kubantu Bomdabu Ezindlini Ezihlukene

太阳的过境——对不同房屋的土著人的影响

ILanga liyindikimba yasezulwini enamandla ku-Vedic astrology engaletha ushintsho oluhle empilweni yakho. Uma ibekwe ezindlini ezifanele njengokusho kwenyanga yakho yokuzalwa, ingakubusisa ngenhlanhla nempumelelo.

Qalisa namuhla nge-ABC Nakshatra futhi ubone ukuthi ukuhamba kweLanga nge-Vedic Astrology kungakusiza kanjani ufeze amaphupho akho. Izazi zethu zezinkanyezi ezingongoti be-Vedic kwa-ABC Nakshatra zilapha ukuze zikuqondise ukuze uqonde ukuhamba kweLanga ezindlini ezihlukahlukene ngokweshadi lokuzalwa kweNyanga.

ILanga lichitha cishe inyanga engu-1 kuphawu ngalunye ngaphambi kokuba lidlulele kolandelayo futhi kuthatha unyaka ongu-1 ukuhamba embuthanweni ophelele wezinkanyezi. Lokhu okuthunyelwe kuzofaka ukubikezela kokudlula kweLanga ezindlini ezahlukene kweyakho Ishadi Lenyanga. Sizoqonda ukuthi ezokuthutha zibathinta kanjani abomdabu.

Ochwepheshe bezinkanyezi zamaVeda bakholelwa ukuthi ilanga liyaletha kuyazuzisa imiphumela uma ibekwe ezindlini ezithile eshadini lakho lokuzalwa lenyanga. Lezi zindlu 3, 6, 10, 11.

Kuthiwa iLanga linikeza okwengeziwe ubunzima ezindlini ezilandelayo – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 uma idlula eshadini leNyanga.

Ukuhamba kweLanga endlini yokuqala usuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Uma iLanga lingena endlini lapho iNyanga yakho yokuzalwa, udinga ukuqaphela impilo yakho. Ezinye izinkinga ngenhliziyo yakho, umfutho wegazi noma ukujikeleza kwegazi, ikhanda elibuhlungu, namehlo kungenzeka phakathi nalesi sikhathi. Ungase futhi ube nesikhathi esinzima sokuba nokuthula ngokwengqondo nangokwezimali. Igama lakho nokuma komphakathi nakho kungase kwehle. Lesi futhi isikhathi lapho ungase ube nenkinga emsebenzini. Kufanele uzame ukuhlala uzolile futhi ungaxabani nomngane wakho womshado noma amanye amalungu omndeni.

 • Udinga ukuqaphela impilo yakho
 • Hlala ngokuthula ngokwengqondo nangokwezimali ngalesi sikhathi
 • Gwema ukuxabana nomngane womshado namalungu omndeni

Ukuhamba kweLanga endlini yesi-2 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Uma iLanga lisendlini yesibili ukusuka eNyangeni, uzoba nezinkinga zezimali. Ungase ube nenkinga yokulawula intukuthelo yakho futhi lokhu kungase kubangele ukungezwani komndeni noma izinkinga nabangane. Awufuni ukulahlekelwa yinhlonipho. Akusona isikhathi esihle sokuboleka noma ukuboleka imali. Kufanele futhi ugweme ukutshalwa kwezimali okuyingozi nokuqagela. Kufanele futhi unakekele impilo yakho, njengoba ungase ube nezinkinga ezifana nekhanda elibuhlungu, izinkinga zamehlo, ingcindezi, njll. Kufanele futhi ukugweme ukuhamba nokuzitika ngokweqile.

 • Vikela ezezimali zakho ngalesi sikhathi
 • Gwema ukungezwani komkhaya nezinkinga zezimali
 • Gcina impilo yakho isesimweni ngalesi sikhathi
 • Gwema ukutshalwa kwezimali okuyingozi

Ukuhamba kweLanga endlini yesi-3 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Uma iLanga lingena endlini yesi-3 ukusuka lapho iNyanga ibekwe khona, uzobona inqubekelaphambili empilweni yakho yobungcweti. Ungase uthole iphromoshini noma ukhushulwe iholo ngalesi sikhathi. Lesi yisikhathi lapho uzobona khona injabulo nempilo enhle. ILanga lizokunikeza amandla amasha okunqoba izitha zakho.

Uthola imiphumela emihle ngalesi sikhathi. Izihlobo zakho, umndeni nabangane bakho bayakwazisa futhi bayakuhlonipha. Uzizwa ungcono futhi ukhululekile ngokomqondo. Ukuhamba ngalesi sikhathi nakho kuyazuzisa. Uthola ukuchitha isikhathi esihle nabantu obathandayo.

 • Injabulo nempumelelo: Lesi sikhathi empilweni yakho yisikhathi senjabulo nenqubekela phambili ebhizinisini nasemsebenzini
 • Umndeni uza kuqala: Umndeni wakho uzoza ngaphambi kwanoma ubani omunye phakathi nalesi sigaba sezokuthutha. Chitha isikhathi esihle nabo
 • Impilo ibalulekile: Ilanga lapha likunikeza impilo enhle, ngakho zinakekele. Labo abaphethwe yizifo ezingamahlalakhona njenge-arthritis noma isifuba somoya kufanele babonane nodokotela babo mayelana nemithi evumelana nezimo ezinjalo
 • Amathuba amasha: Ukuqhuma okusha kwamandla okuketula izitha. Yisikhathi esihle kakhulu sokuhlela amabhizinisi amasha, ukuqedela amaphrojekthi amakhulu

Ukuhamba kweLanga endlini yesine usuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Ukuhamba kwelanga ukuya endlini yesine ukusuka eNyangeni kungabangela ukungezwani kwengqondo nokukhathazeka. Isithombe sakho nesimo sakho singahlupheka ngenxa yalokhu kubekwa. Ungase ube nezinkinga ezithile nabantu abadala ngalesi sikhathi. Kungase futhi kube nezikhala zokuxhumana noma ukungezwani nozakwabo kanye nabasebenzi. Umthwalo womsebenzi ekhaya noma emsebenzini uphezulu kakhulu njengamanje. Lokhu kungabangela ukucindezeleka okukhulu. Namanje kusenezinkinga ngomhlaba nempahla. Kufanele uzame ukugwema noma yiluphi uhambo njengamanje. Kungase kube nezingxabano nomama wakho. Nokho, qiniseka ukuthi awuhlukumezi. Uzogxila nasekutholeni izinto ezilula kuwena.

 • Uzoba nokucindezeleka okukhulu kwengqondo nokukhathazeka ngalesi sikhathi.
 • Isithombe sakho nesimo sakho singahlupheka ngenxa yalokhu kubekwa.
 • Kungase kube nezikhala zokuxhumana noma ukungezwani nozakwabo kanye nabasebenzi.
 • Umthwalo womsebenzi ekhaya noma emsebenzini uphezulu kakhulu njengamanje, okungabangela ukucindezeleka okukhulu.
 • Gcina ulaka lwakho futhi ugcine ubudlelwano obuhle nalabo abaseduze kwakho.

Ukuhamba kweLanga endlini yesi-5 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Uma iLanga lingena endlini yesi-5 lisuka eNyangeni YaseNatali (Ishadi LeNyanga), ungase uqale ukuba nezinkinga emsebenzini. Abantu abadala bangase baqale ukungabaza umsebenzi wakho. Izitha nabaqhudelana nabo bangase bazame ukwenza izinto zibe nzima kuwe. Abanye abantu bazizwa benokucindezeleka okukhulu phakathi nalesi sikhathi. Kufanele uzame ukugwema noma yiziphi izingxabano. Lokhu kungakusiza uhlale unempilo. Abantu abanenkinga yenhliziyo noma yesisu bangase babe nezinkinga zempilo ezengeziwe ngalesi sikhathi.

Ungase ube nezinkinga nomngane wakho womshado noma izingane. Lokhu kungenxa yamandla amabi avela kumaplanethi. Ungase futhi ube nezinkinga ezithile negunya noma uhulumeni. Kodwa-ke, kufanele futhi uqaphele ukuthi amandla akho okudala aphakeme manje. Uzochitha isikhathi ubukele uchungechunge lwamamuvi, ufunda izincwadi, noma uzama izinto ezintsha ku-inthanethi noma ungaxhunyiwe ku-inthanethi.

 • Hlala ngaphambi komncintiswano emsebenzini
 • Gwema izingxabano ezicindezelayo nezitha namalungu omndeni
 • Gcina izinkinga zakho zempilo zilawulwa
 • Dlula ezikhathini ezinzima noshade naye noma nezingane

Ukuhamba kweLanga

Ukuhamba kweLanga endlini yesi-6 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Ukuhamba kweLanga ukusuka eNyangeni ukuya endlini yesi-6 kuthathwa njengokuhle. Lesi sikhathi siletha ukukhululeka ezinkingeni zempilo futhi senza izitha zibe buthaka. Isikhathi esijabulisayo nesenhlanhla sisonke. Uzophumelela ngomsebenzi wakho. Lokhu kuzosiza nasezindabeni zomthetho. Uzozuza nemali eyengeziwe futhi wenze abangane abasha. Lesi yisikhathi esihle sokuhamba ohambweni. Uhambo luzohamba kahle, ikakhulukazi uma ngelebhizinisi.

 • Uzothola impumuzo ezinkingeni zempilo ngalesi sikhathi.
 • Izitha zakho zizoba buthakathaka futhi uzophumelela ngomsebenzi wakho.
 • Uzozuza imali eyengeziwe futhi wenze abangane abasha.
 • Lesi yisikhathi esihle sohambo lwebhizinisi, njengoba kungenzeka luhambe kahle.
 • Ikusiza ukuthi uhlale uphansi futhi uzolile.
 • Ithuthukisa ukugxila kwakho emisebenzini ehlobene nomsebenzi.

Ukuhamba kweLanga endlini yesi-7 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Lapho iLanga lingena endlini yesi-7 lisuka enyangeni, likulethela izinselele ezithile empilweni yakho yomsebenzi. Lokhu kungase kusho ukuthi unokungavumelani nozakwenu kanye nabadala. Lokhu kungase kuphazamise ukuqhubeka kwakho emsebenzini. Abantu bazizwa bengenasizo kakhulu ngalesi sikhathi. Abantu babuye bagule kaningi, ikakhulukazi uma benezinkinga zesisu. Kufanele futhi unakekele impilo yomlingani wakho ngalesi sikhathi. Abantu abanalokhu kudlula kwe-Sun bathola ukubambezeleka ekufinyeleleni abakuhlosile empilweni kule nyanga ethile. Lesi akusona isikhathi esingcono kakhulu sokuhamba. Ungase ulahlekelwe yimali uma wenza kanjalo.

 • Hlala usendleleni emsebenzini ngezikhathi eziyinselele
 • Gcina owakwakho ephilile futhi ejabule
 • Gwema ukubambezeleka kohambo nokulahlekelwa
 • Thola izibikezelo ezinembile zale nyanga kuphela

Ukuhamba kweLanga endlini yesi-8 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Ezinye izikhathi ezinzima ziyeza lapho ilanga lingena endlini yesi-8 lisuka lapho inyanga yakho ikhona eshadini lakho lokuzalwa. Lokhu kungasho ukuthi unokuphikiswa okuningi kanye nezindaba ezithile zomthetho okufanele ubhekane nazo. Udinga ukuzinakekela kuze kube yilapho uLanga ekulesi sikhundla. Ungase ube nenkinga ngokugaya kwakho, ukujikeleza kwegazi, noma izinqwaba. Kufanele futhi uqaphele ngenkathi ushayela noma uhamba ngezinyawo. Maningi amathuba okuba nengozi ngalesi sikhathi. Ubuhlobo bakho nomngane wakho womshado kanye namalungu omndeni nawo bungaphazamiseka. Ungase futhi ube nezindleko nokulahlekelwa okungadingekile.

 • Yiba matasa ukuze uzinakekele ngalesi sikhathi
 • Sebenzisa izindlela zokuzinakekela zempilo nokuphila kahle
 • Thatha izinyathelo zokuphepha ukuze uvimbele izingozi
 • Hlala uqinile nomndeni wakho

Ukuhamba kweLanga endlini yesi-9 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Lapho iLanga lisendlini yesi-9 ukusuka eNyangeni yakho yokuzalwa, kufanele uqaphele emsebenzini. Ungase ubekwe icala ngokuthile okungelona iqiniso. Lesi yisikhathi esinzima mayelana nezezimali. Ungase usebenzise imali eningi kakhulu ngalesi sikhathi. Unezinkinga eziningi ezikwenza ungabi nokuthula. Unezinkinga zomndeni nomlingani wakho, kanye nezinkinga ezivela ezitheni zakho. Lezi zinkinga zihlala kuze kube yilapho iLanga lisendlini yesi-9 kusukela eNyangeni yakho yokuzalwa. Futhi unezinkinga ezithile zempilo ezihlobene nesifuba sakho, umphimbo, umgogodla, amadolo, nezinqulu.

 • Lokhu kuthutha kumayelana nokuphatha izithiyo zakho nokufunda ukuthi ungazinqoba kanjani.
 • Zizwe uxhumeke kakhulu ezimeni ezikuzungezile
 • Qonda amandla akho angokomoya eqiniso
 • Thola ukuqonda okujulile kokuzindla kanye nemisebenzi yezenkolo
 • Qonda izindaba zezempilo ongase ubhekane nazo

Ukuhamba kweLanga endlini yeshumi ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Ukuhamba kwelanga endlini yeshumi ukusuka enyangeni yakho kuyinto enhle kakhulu ku-Vedic Astrology. Lesi yisikhathi lapho uzothola khona ukukhula kanye nenzuzo ngaphandle komzamo omkhulu. Ungathola ukukhushulwa kanye nokukhushulwa komholo ngalesi sikhathi. Ungase futhi uthole amathuba amasha nokuqashelwa kwabadala bakho. Umndeni nabangane bayokuhlonipha uma wenza lokhu. Abantu abasembuthanweni wakho wokuxhumana nabo bazocabanga ukuthi ulungile. Uzothola nesikhathi sokuphumula futhi uzizwe ungcono.

 • Thola ukukhushulwa kanye nokukhushulwa kweholo ngalesi sikhathi
 • Amathuba amasha nokuqashelwa kwabadala bakho
 • Abantu bomphakathi wakho bazocabanga ukuthi ulungile
 • Uzothola isikhathi sokuphumula futhi uzizwe ungcono

Ukuhamba kweLanga endlini yeshumi nanye ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

ILanga lisendlini ye-11 ukusuka eNyangeni. Lokhu kusho ukuthi uzothola ukubonga okukhulu kumphathi wakho. Isekhona imali okufanele yenziwe ebhizinisini, futhi amathuba emali engenayo aya ngokuba ngcono. Umsebenzi/ibhizinisi lihamba kahle futhi ungenza imali eyengeziwe ngesikhathi sohambo lweLanga oluya endlini yesi-11. Maningi amathuba okuthi uzokhushulelwa esikhundleni noma ukhushulelwe iholo. Qiniseka ukuthi usebenzisa noma yiliphi ithuba elivelayo. Lesi yisikhathi esihle sokutshala imali yakho. Uzokwenza imali eyengeziwe futhi ube nempilo engcono. Kufanele futhi uhambe ohambweni ngalesi sikhathi ngoba zizophumelela. Uhambo lwebhizinisi luzosiza kakhulu.

 • Kunethuba lokukhushulwa esikhundleni noma ukukhushulelwa iholo.
 • Uzokwenza imali eyengeziwe futhi ube nempilo enhle, ngakho-ke kungase kube isikhathi esifanelekile sokutshala izimali.
 • Isikhathi esihle sokutshala imali ngokombono wezomnotho ngoba abantu bavame ukuba nokonga okuningi lapho bephumelele ekutshalweni kwabo kusengaphambili.
 • Thola ukunyuselwa iholo noma iphromoshini. Yenza imali eyengeziwe ngalesi sikhathi
 • Kokubili uhambo lwababhizi kanye nohambo lwetoho luzophumelela

Ukuhamba kweLanga endlini ye-12 ukusuka eNyangeni yakho yaseNatali (Ishadi leNyanga)

Ukuhamba kwelanga endlini yeshumi nambili lisuka enyangeni akusho ukuthi izinto zizokuhambela kahle. Kufanele uzame ukugwema ukujaha ngoba maningi amathuba okuba nezithiyo nezindleko. Ungase ube nezinkinga zezimali. Ungase ube nenkinga yokulala futhi uzizwe ucindezelekile.

Ungase futhi ugule, ube nezinkinga ezifana nokucindezeleka, izinkinga zesisu, imfiva, nezinkinga zamehlo. Kufanele ugweme noma yiziphi izingxabano nomngane wakho womshado ngalesi sikhathi. Zamani ukuhlala ningabangane ningalwi. Lesi akusona isikhathi esihle sokutshala imali kunoma yini entsha. Nokho, uhambo lwe-Sun oluya endlini yesi-12 luzoba luhle kuwe uma uzinika isikhathi Sokuzindla futhi ubalekele ezinxushunxushwini zempilo yansuku zonke. Uma wenza Ukuzindla, i-Yoga, kanye nokuzijwayeza Ngokomoya, uzobona imiphumela emihle kakhulu.

 • Zuza emsebenzini wokomoya ongakusiza ngezinkinga zezimali.
 • Zigcine ungenayo isiphithiphithi sempilo yansuku zonke ngokwehlisa ijubane futhi uthole ukuthula endleleni yakho yokuphila.
 • Uma uzama ukuthuthukisa indlela yakho yokuphila engokomoya kungani ungasebenzisi lesi sikhathi esihle ngokomoya.

Ukuhamba kwelanga kuletha imiphumela enenzuzo uma ibekwe ezindlini ezithile ukusuka eshadini lakho lokuzalwa lenyanga. Lezi zindlu ngeyesi-3, eyesi-6, eye-10, neye-11. Ilanga kuthiwa linikeza ubunzima obengeziwe ezindlini ezilandelayo – 1st, 2nd, 4th, 5th, 7th 8h 9h 12 uma lidlula lisuka eshadini leNyanga. Uma unemibuzo mayelana nokuthi lokhu kungase kukuthinte kanjani wena noma othile osondelene nawe sicela cela ukuhlaziywa okugcwele kwesibikezelo sezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu manje.

Sale!

I-Horoscope yomuntu siqu enezibikezelo zeminyaka engama-20 (2022-2042)

$62

Select your Currency

SKU: Astro-01 Category:

Product Description

Thola ukufeza amathuba emisebenzi, ubudlelwano, ukuphathwa kwemali, amathiphu wokuba ngumzali, nokuningi ngosizo lwezinkanyezi.

 • Ukufundwa kwezinkanyezi kuyisayensi esetshenziselwe amakhulu eminyaka ukusiza abantu benze izinqumo ngezimpilo zabo.
 • Iqembu lethu lochwepheshe lisebenzisa ukubhula kwezinkanyezi kweVedic ukukunikeza ukufundwa nezeluleko ezinembile kakhulu.
 • Ungasebenzisa ukufundwa kwethu nezeluleko zokuthola ukugcwaliseka kwemisebenzi, ubudlelwano, amathiphu wokulawulwa kwemali, nokuningi.
 • Ukufundwa kwethu kususelwa ku-horoscope yakho ngakunye futhi kuhambelana ngqo nawe.

Umbiko wethu uzokunikeza imininingwane ngeshadi lakho lokuzalwa elinye ezinye izazi ezingeke lihlanganyele ekubonisaneni okufushane komuntu.

 • Yazi mayelana nekhono lakho leqiniso nokuthi ungawathola kanjani kulo.
 • Yazi ngezindawo zakho zamandla nobuthakathaka.
 • Funda ngezinselelo ozobhekana nazo empilweni nokuthi ungazinqoba kanjani.

Umbiko wethu ungabikezela ukubikezela kwakho Dasha 100% ngokunemba.

 • Thola i-horoscope yakho eyenziwe ngezifiso esekwe kuma-vedas, epanishads, kanye nezincwadi zokufunda izinkanyezi zasendulo zokubikezela okunembile.
 • Qondisisa uhlobo lobuntu bakho nendlela engcono kakhulu yokuthi uphile impilo.
 • Ungashiyi itshe elingashintshiwe ekufuneni kwakho ukuholwa.

Iqembu lethu lezinkanyezi le-Vedic Astrology lacwaninga ama-classics asendulo ukuba abahumushe olimini lwakho.

 • Ukufundwa kwezinkanyezi kweVedic nakho kungachaza uhlobo lwabangane ozoba nakho empilweni yakho, uhlobo lomlingani wempilo ozoba nalo, uhlobo lukanyoko ne-amp yakho; Ubaba, nokuthi ubudlelwane bakho buzoba kanjani nomkhwe wakho.
 • Izibikezelo zichazwa ngendlela eqondile.
 • Uzoqonda zonke izici zokufunda izinkanyezi ezihambelana nempilo yomuntu.

Thola umbono onemininingwane womlingani wakho womshado.

 • Thola incazelo eningiliziwe yozakwethu womshado.
 • Yazi ukuthi yini imvelo yabo izoba njani, umsebenzi wabo, kanye nemfundo yabo.
 • Qagela ukuthi uzoba nempilo yomshado ejabulisayo nephumelelayo noma cha.
 • Thola ikhambi lomshado & amp; ubudlelwane nombiko wethu.

Udinga nje ukufaka imininingwane yakho yokuzalwa ukuthola i-horoscope yakho.

 • Cha. Amakhasi: 300-350 (kuya nge-horoscope yakho)
 • Isikhathi Sokulethwa: Kungakapheli amahora angama-24-48 (Yonke imibiko iqinisekiswa ngababhula ngezinkanyezi zethu zeVedic)
 • Izindlela zokukhokha: I-PayPal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-Debit, i-Upi, I-Net Banking, njll.

A combined analysis of Dasha &; Transits can give “pin-point” predictions.

 • Dasha makes us understand what fruits we will get in a specific period, whereas Transit tells us when that fruit will be delivered to us.
 • However, We at ABC Nakshatra will provide you with a complete understanding of the Predictive Results you will get in your Dashas after carefully analyzing the aspects, conjunctions, divisional charts, and other aspects of your birth chart.

Improve all parts of your personality and live a better life.

 • You will get a complete description of your Maha Dasha &; Antar Dasha for your entire lifetime. You can validate these Dasha results with your past events, and you will be surprised to know the authenticity of the Vedic Astrology Science.
 • Also, get a comprehensive 10 Years of Transit (Gochar) Interpretations calculated by our High-End Computers working on NASA Data Feed, which accurately calculates the movement of planets and their specific interpretations on your chart for the next 10 Years along with Graphic Representations of the same.

 Plan your life with 25,000 years old ancient wisdom for your future.

 • Prior knowledge of the significant events and benefic period helps plan life events, making Vedic Astrology a fantastic way to visualize the future, based on 25,000-year Old Ancient Vedic Science.
 • Remedies lower the intensity of negative results and provide relief in the dark moments of life. ABC Nakshatra’s horoscope includes Complete Remedies, Prayers, mantras, charity, healing herbs, and preferred colors.
 • We searched for every possible source of Transit &; Dasha interpretations from Vedas &; Ancient Astrology Classics. You get the best of both worlds: authentic interpretations, yet presented in an easy-to-read format in our Astrology report.

🕉️ Planning 2022 is super-easy with the personalised monthly predictions of your finance, health, relationship & career. Get free astrology remedies & gemstone recommendations included in this report. Our aim is to spread this 25,000-year-old ancient knowledge of Vedic astrology accessible to everyone at affordable prices. We’re trusted by top international astrologers to generate horoscopes for their clients.

Our Premium Horoscope bundle includes the following:-

300 Page Astrology Remedy & 20 Years Prediction Horoscope. It includes everything from Vedic Astrology Life Reports to KP Astrological Readings.

The only astrology report that you’ll need. You’ll be able to answer practical questions like “When my business will get success?” and “Will I inherit any money in the next few years?”

Easily find out the best remedies for you and your loved ones. Relieve stress and anxiety by using Lal Kitab Remedies, also known as the “wonder book of Vedic astrology”.

Get the most out of your life in the Year 2022: Know what the next 12 months will bring with our yearly transit/dasha analysis report and make your life as long and happy as possible.

Vedic astrology made simple. Stop wasting hours on researching predictions with forecasts you can’t understand because we’ve done the hard work for you!

Don’t just go with the flow. Find out what’s going to happen before it happens! Get Dasha’s predictions along with all the information about your nakshatra, Rashi, bhava, Dasha & Dasha lords in detail along with their strengths and weaknesses.

Get your Numerology report included in this report. Know your lucky numbers, lucky colours, auspicious & inauspicious dates & years in your life, phone numbers, and car numbers, which bring you wealth and prosperity.

Get Gemstone recommendations included in this report. Our horoscope report includes a detailed description of how to wear each kind of gem properly, along with mantras or chants that may help enhance its power even further!

Save time by getting your personalized report within 24 hours. The report comes as a PDF file which you can read on any device – computer, tablet or smartphone – at your convenience.

7 days Money-back guarantee. We are so confident in the science of Astrology that – we offer a 100% money-back guarantee if you feel this report has not benefitted you in any way.

Scroll to Top