Iyini i-Nadi Astrology? | ABC Nakshatra

Ngaphezu kweminyaka eyi-2,000, i-Nadi Astrology ingenye yezindlela ezidume kakhulu zokubhula ngezinkanyezi esikweni lamaNdiya. Ithole ukuduma okukhulu kuyo yonke iminyaka nobulili eNdiya. I-Nadi Astrology ikholelwa ukuthi isiphetho somuntu sidalwa lapho ezalwa. Ngokushesha nje lapho uzalwa, i-karma yakho iphethe isihluthulelo sokuvula lokho okuzayo ngekusasa lakho. Izinkanyezi zakho zinethonya ukuthi yiziphi izindlela zokuphila ezizokuletha ukuchuma… noma ukungqubuzana?

ENdiya, kunemibhalo yesandla yamaqabunga esundu equkethe i-Mahabharata ne-Ramayana Mahapuranas. Lawa mahlamvu esundu, ekuqaleni abhalwe embhalweni obizwa ngokuthi iSiddham Sanskrit afana kakhulu neDevanagari esetshenziswa namuhla.

Kukholakala ukuthi izimiso zesayensi, okusekelwe kuzo i-Nadi Astrology, zingalandelelwa emuva kuze kufike ku-3000 BC.

Lawa Mahlamvu Esundu kwesinye isikhathi abuye aqukethe ulwazi oluningi nge-Astrology kanye neSayensi YaseNdiya Yasendulo ngisho nokungena ezindaweni zeVastu Shashtra noma iVastu Vidya.

I-Nadi Astrology iwuhlobo lwe-Jyotisha okungukuthi, i-Vedic astrology esebenzisa le mibhalo yasendulo ukubikezela inhlanhla. Kulolu hlobo lokufundwa kwezinkanyezi, umuntu angabona isibikezelo esinemininingwane enembile ngokuphila kwakhe kusukela esikhathini esedlule, samanje, nesakusasa. Abalandeli be-Nadi Astrology bakholelwa ukuthi le mibhalo yasendulo ebhalwe emaqabungeni ePalm ibhalwe ngesandla izazi ezinkulu zasendulo. Imbalwa imibhalo yale mibhalo ye-Nadi eyalahleka ezinhlekeleleni zemvelo, kodwa engaphezu kuka-600 yayo isatholakala futhi okubaluleke kakhulu ifundeka nanamuhla.

I-Nadi Astrology ikholelwa ukuthi isiphetho somuntu sidalwa lapho ezalwa. Ngokushesha nje lapho uzalwa, i-karma yakho iphethe ukhiye wokuvula lokho okuzayo ngekusasa lakho. Izinkanyezi zakho zinethonya ukuthi yiziphi izindlela zokuphila ezizokuletha ukuchuma… noma ukungqubuzana?

Amaqabunga afika nemidwebo ethakazelisayo futhi; ezinye zazo ziphinde zibonise izithombe zezithixo zeplanethi njengeLanga, iNyanga, iMars, njll. Kukhona nenganekwane elandela lolu hlobo lokubhula ngezinkanyezi ethi yonke imiphefumulo isivele inesiphetho sayo ekhanda layo ekuzalweni kwayo. Le mibhalo yesandla yezinhlamvu zesundu idlala njengenkomba yokusesha ikusasa lomuntu siqu elifihlwe ngaphakathi kwayo. Okuwukuphela kwento esebenza njengesithiyo noma umgoqo phakathi kwethu nendlela yokuphila wukungazi kwethu thina ngokwethu, kodwa uma sesisuse leso sithiyo ngokwazi thina uqobo impilo yethu iba umbhede wama roses.

Ku-Nadi Astrology kunamahlamvu esundu ayisikhombisa kumuntu ngamunye futhi lawa mahlamvu ayisikhombisa esundu aqukethe lonke ulwazi umuntu aludingayo ukuze azi ngaye noma abanye. Kuthiwa sekuphelele kunemibhalo yesandla enjalo engamashumi amabili nane ekhona namuhla kusukela esikhathini sezazi eziyishumi nane ezayibhala ezinkulungwaneni zeminyaka edlule. Lezi zihlakaniphi zaqanjwa ngokuthi u-Atri, uBharadwaja, uVasishtha, uVishvamitra, uGautama, uJamadagni phakathi kwabanye babhalwe njengama-rishi amakhulu ayishumi nane abhala le mibhalo kuMahlamvu ePalm. Umuntu kufanele aqaphele ukuthi izingxenye ezithile kuphela zale mibhalo ezifundekayo namuhla, zonke ezinye zisemagameni aphukile angenayo enye incazelo kuwo.

Hlobo luni lokubikezela umuntu angalwenza esebenzisa i-Nadi Astrology?

Ingxenye engcono kakhulu mayelana nokubhula ngezinkanyezi kwe-Nadi ukuthi uma usuphethe le mibhalo, ungakwazi ukubhula wena noma nabanye. Ngokusebenzisa isayensi yasendulo yokufundwa kwezandla kanye nokuhlukanisa imigqa ebhalwe phezu kwayo umuntu angasho imininingwane eqondile mayelana nempilo edlule, yamanje, neyesikhathi esizayo. Isikhathi esithathwayo sale nqubo sincike ezinkanyezini zomuntu ngoba ishadi lomuntu ngamunye liyahluka kwelinye njengoba wonke umuntu eneplanethi ehlukile lapho ezalwa.

Uma usuthole izandla zakho kulawa mahlamvu, vele uwabeke ngaphansi kokukhanya kwelanga bese ulinda aze ome ngokuphelele ukuze uchaze izincazelo zawo futhi unikeze ukufundwa kwezinkanyezi komuntu siqu kuwe noma kwabanye. Ngokuvamile kunezingqimba eziyisikhombisa zemibhalo umuntu ngamunye anazo emakhasini abo, ngakho-ke umuntu kuzodingeka achithe isikhathi ngaphambi kokuwachaza ngokuphelele. Ngokolwazi lwamanje, akukuningi okwaziwayo ngalawa mahlamvu esundu nangendlela asebenza ngayo kodwa ngokubona ukuthandwa kwawo phakathi namakhulu eminyaka awukho umzamo oke wenziwe ngabantu ngabanye ukuthola okwengeziwe ngalolu hlobo lwe-Astrology.

U-Acharya Abhaya Anand, isazi sezinkanyezi esingumNadi uthi wayengakaze abone noma ubani owehluleka ukuhlela le mibhalo uma esebeke izandla phezu kwayo; nakuba kubonakala kuyinqubo elula ukugxila okudingekayo okufanayo kuphezulu kakhulu. Lawa mahlamvu ahlala eza nemidwebo futhi; abanye abantu bakholelwa ukuthi le midwebo ikhombisa indawo yeplanethi ngesikhathi sokubhala le mibhalo. Umugqa wokuqala wombhalo kukholakala ukuthi uqukethe ulwazi ngempilo edlule, owesibili uqukethe amaqiniso akhona ekuzalweni kwamanje kanti owesithathu ubonisa okuzokwenzeka esikhathini esizayo somuntu.

I-Nadi Astrology iwukuhlakanipha okurekhodiwe kwamaHindu Sages okuye kwadluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Ihlanganisa izihloko ezisukela kwezombusazwe kuye kwezempi, ibhizinisi, ezempilo kanye nobudlelwano.

Ungqimba lokuqala kukholakala ukuthi luqukethe ulwazi ngempilo edlule, kodwa kuseyimpicabadala ukuthi lolu hlaka luqukethe yini ulwazi ngomlando wokhokho, isizinda somndeni, njll. Umugqa wesibili uqondiswe kumuntu olethe lawa mahlamvu; bazothola okwengeziwe ngabo ngemigqa yabo. Isho ngokucacile ukuthi umuntu uzogcina enze kanjani ubudlelwano nabanye; yisiphi isigaba sempilo umuntu adlula kuso njengamanje uma kukhona ukukhathazeka ngezempilo okungakukhathaza noma othile osondelene naye njll.

I-Nadi Astrology iphinde imemezele ukuthi inganikeza imininingwane ngempilo yangaphambilini nayo. Umugqa wesithathu ubonisa imininingwane ngezingane zomuntu, inhlalakahle yazo, namanye amalungu omndeni asondelene nomuntu. Umugqa wesine usho okuthile ngomsebenzi wakho kuyilapho owesihlanu usho ulwazi noma izibikezelo ezihlobene nezezimali. Liphinde lisitshele ukuthi umuntu uyozuza yini impumelelo emsebenzini wobungcweti noma cha.

Imibhalo ebhalwe emakhasini iphinde ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili; ingxenye yokuqala ikhuluma ngezinzuzo zezinto ezibonakalayo kuyilapho eyesibili iphathelene nezici ezingokomoya zokuphila komuntu. Ngenkathi kudingidwa izici zezimali amakhasi okubhula ngezinkanyezi athi kuzoqukatha ulwazi ngengcebo, impahla, njll., aphinde aveze ukuthi kungenzeka ukwanda kwengcebo ngezikhathi ezithile kodwa ngenxa yezikhundla zamaplanethi lezi zinzuzo zizohlala zilinganiselwe isikhathi eside. . Le mibhalo iphinde isho ukuthi umuntu angakwazi ukusekela isikhathi esingakanani lezi zinzuzo zezezimali empilweni yakhe.

Izici ezingokomoya zempilo yomuntu zivame ukubhalwa emibhalweni yokugcina; lapha zidingida ukwaziswa okuphathelene nonkulunkulu nonkulunkulukazi abahlukahlukene benkolo yamaHindu. Lawa mahlamvu nawo angasho nganoma yiluphi uhlobo lobunkulunkulu noma ingokomoya elivamile kodwa abantu banolwazi oluncane kakhulu kule ngxenye. Iphinde itshele ukuthi umuntu uzoqina kangakanani ngokomoya ngesikhathi sokuphila kwakhe, ukuthi uzoba umfundisi wokomoya noma cha njll.

Babengobani Izazi Zasendulo ezabhala imibhalo kaNadi?

Ukubhula ngezinkanyezi kwamaNadi kutholakala ezincwadini ezimbili ezihlukene zenkolo okuyiBhagavad Gita kanye neMahabharata, kuthi wonke umuntu unenketho yokuvakashela isazi sezinkanyezi esingumNadi kanye ekuphileni kwakhe; lokhu kungenxa yokuthi umuntu onjalo kuphela ongakwazi ukuhumusha imibhalo ngendlela efanele futhi ngaphandle kwephutha.

Kwakunenkolelo yokuthi lezi zihlakaniphi ezabhala le mibhalo, kwakungabangcwele noma ababoni ababenolwazi oluphezulu mayelana nezinto ezizokwenzeka esikhathini esizayo yingakho babesiza abantu ekulungiseni izimpilo zabo. Babevame ukutshela abantu ukuthi bangayinqoba kanjani imiphumela emibi yamaplanethi empilweni yabo ngokuzindla njll.

Ngisho nanamuhla kunezinkulungwane zezazi zezinkanyezi zamaNadi ezitholakala kulo lonke elaseNdiya kodwa umuntu ngeke athi lokho okusebenzela umuntu kuzosebenzela wonke umuntu. Umuntu kufanele athole inketho engcono kakhulu efanelekile phakathi kwabo, ngakho kufanele akhethe isazi sezinkanyezi samaNadi esinolwazi nosaziwayo ngaphambi kokuba aqale.

Uma usukhethe umbhula ngezinkanyezi wase-Nadi, kubaluleke kakhulu ukuthi uthathele phezulu zonke izeluleko zakhe. Noma ungakuqondi lokhu okutshelwe kona, vele ulandele iziyalezo ngoba uma zibhalwe ngabangcwele abakhulu emaqabungeni esundu maningi amathuba okuthi ilungile futhi.

Umbiko Wakho Wokuzalwa Womuntu Siqu, I-Horoscope Nezinsizakalo Ezimangalisayo Ezizoshintsha Impilo Yakho!

Thola Ukufinyelela Emakhasini Akho Angu-300+ Umbiko Wempilo Yakho Owenzelwe I-Vedic Astrology, olungiselelwe Amahora angu-75000+ Wocwaningo lwe-Vedas Puranas & Upanishads – Ezikhathini zangaphambili kwakuyi-horoscope yenkosi kuphela eyahlolwa ukuze kutholwe ikusasa lombuso. Kepha esikhathini samanje sika-2021, wonke umuntu angathola yonke imininingwane yempilo yakhe.

Sale!

I-Horoscope yomuntu siqu enezibikezelo zeminyaka engama-20 (2022-2042)

$62

Select your Currency

SKU: Astro-01 Category:

Product Description

Thola ukufeza amathuba emisebenzi, ubudlelwano, ukuphathwa kwemali, amathiphu wokuba ngumzali, nokuningi ngosizo lwezinkanyezi.

 • Ukufundwa kwezinkanyezi kuyisayensi esetshenziselwe amakhulu eminyaka ukusiza abantu benze izinqumo ngezimpilo zabo.
 • Iqembu lethu lochwepheshe lisebenzisa ukubhula kwezinkanyezi kweVedic ukukunikeza ukufundwa nezeluleko ezinembile kakhulu.
 • Ungasebenzisa ukufundwa kwethu nezeluleko zokuthola ukugcwaliseka kwemisebenzi, ubudlelwano, amathiphu wokulawulwa kwemali, nokuningi.
 • Ukufundwa kwethu kususelwa ku-horoscope yakho ngakunye futhi kuhambelana ngqo nawe.

Umbiko wethu uzokunikeza imininingwane ngeshadi lakho lokuzalwa elinye ezinye izazi ezingeke lihlanganyele ekubonisaneni okufushane komuntu.

 • Yazi mayelana nekhono lakho leqiniso nokuthi ungawathola kanjani kulo.
 • Yazi ngezindawo zakho zamandla nobuthakathaka.
 • Funda ngezinselelo ozobhekana nazo empilweni nokuthi ungazinqoba kanjani.

Umbiko wethu ungabikezela ukubikezela kwakho Dasha 100% ngokunemba.

 • Thola i-horoscope yakho eyenziwe ngezifiso esekwe kuma-vedas, epanishads, kanye nezincwadi zokufunda izinkanyezi zasendulo zokubikezela okunembile.
 • Qondisisa uhlobo lobuntu bakho nendlela engcono kakhulu yokuthi uphile impilo.
 • Ungashiyi itshe elingashintshiwe ekufuneni kwakho ukuholwa.

Iqembu lethu lezinkanyezi le-Vedic Astrology lacwaninga ama-classics asendulo ukuba abahumushe olimini lwakho.

 • Ukufundwa kwezinkanyezi kweVedic nakho kungachaza uhlobo lwabangane ozoba nakho empilweni yakho, uhlobo lomlingani wempilo ozoba nalo, uhlobo lukanyoko ne-amp yakho; Ubaba, nokuthi ubudlelwane bakho buzoba kanjani nomkhwe wakho.
 • Izibikezelo zichazwa ngendlela eqondile.
 • Uzoqonda zonke izici zokufunda izinkanyezi ezihambelana nempilo yomuntu.

Thola umbono onemininingwane womlingani wakho womshado.

 • Thola incazelo eningiliziwe yozakwethu womshado.
 • Yazi ukuthi yini imvelo yabo izoba njani, umsebenzi wabo, kanye nemfundo yabo.
 • Qagela ukuthi uzoba nempilo yomshado ejabulisayo nephumelelayo noma cha.
 • Thola ikhambi lomshado & amp; ubudlelwane nombiko wethu.

Udinga nje ukufaka imininingwane yakho yokuzalwa ukuthola i-horoscope yakho.

 • Cha. Amakhasi: 300-350 (kuya nge-horoscope yakho)
 • Isikhathi Sokulethwa: Kungakapheli amahora angama-24-48 (Yonke imibiko iqinisekiswa ngababhula ngezinkanyezi zethu zeVedic)
 • Izindlela zokukhokha: I-PayPal, ikhadi lesikweletu, ikhadi le-Debit, i-Upi, I-Net Banking, njll.

ABCnakshatra Banner.jpg ABC Nakshatra Astrology

Ukuhlaziywa okuhlanganisiwe kukaDasha &; Ukuhamba kunganikeza ukubikezela “Pin-Point”.

 • UDasha usenza siqonde ukuthi sithini izithelo esizongena esikhathini esithile, kanti ukuhamba kusitshela ukuthi izithelo zizohanjiswa nini kithi.
 • Kodwa-ke, thina e-ABC Nakshatra sizokunikeza ukuqonda okuphelele kwemiphumela yokuqagela ozothola kuma-dashas akho ngemuva kokuhlaziya ngokucophelela izici, izihlanganisi, namashadi okuhlukanisa, nezinye izici zeshadi lakho lokuzalwa.

Thuthukisa zonke izingxenye zobuntu bakho futhi uphile impilo engcono.

 • Uzothola incazelo ephelele yeMaha Dasha &; I-Antar Dasha yesikhathi sakho sonke. Ungaqinisekisa le miphumela yeDasha ngemicimbi yakho edlule, futhi uzomangaza ukwazi ubuqiniso besayensi yokufunda izinkanyezi ye-Vedic Astrology.
 • Futhi, thola izincazelo eziphelele ze-10 zokutolika okubalwa (ama-gochar) amakhompyutha ethu aphezulu asebenza ngokuphakelayo kwedatha ye-NASA, okubalwa ngokunembile ukunyakaza kwamaplanethi nezincazelo zazo ezithile eshadini le-10 elandelayo kanye nezethulo ze okufanayo.

Hlela impilo yakho ngeneminyaka engama-25,000 ubudala ukuhlakanipha kwasendulo kwasendulo ngekusasa lakho.

 • Ulwazi lwangaphambili lwezehlakalo ezibalulekile nesikhathi sokuthola usizo lusiza ukuhlela ukuhlela imicimbi yempilo, okwenza i-VEDIC Astrology ngendlela enhle ukubona ikusasa, ngokusekelwe kwisayensi yasendulo yasendulo yasendulo.
 • Amakhambi anciphisa ubukhulu bemiphumela emibi futhi anikeze impumuzo ezikhathini ezimnyama zokuphila. I-horoscope ka-Abc Nakshatra ifaka amakhandlela aphelele, imikhuleko, ama-mantras, isisa, amakhambi okuphulukisa, nemibala ethandwayo.
 • Siseshe yonke imithombo enokwenzeka yeTransit &; Ukutolika kweDasha kusuka ku-Vedas &; Ama-aspology afunda ama-astrology asendulo. Uthola okungcono kakhulu kokubili imihlaba: izincazelo eziyiqiniso, kepha ezethulwe ngendlela efinyeleleka kalula embikweni wethu we-Astrology.

? Ukuhlela i-2022 kulula kakhulu ngezibikezelo zanyangazokazi ezenziwa ngenyanga zezezimali zakho, ezempilo, ubudlelwano & umsebenzi. Thola amakhambi wamahhala wezinkanyezi & Izincomo ze-Gemstone ezifakiwe kulo mbiko. Inhloso yethu ukusabalalisa lolu lwazi lwakudala lwakudala oluneminyaka engu-25 000 lokufunda ngezinkanyezi lweVedic ASTICELY KULUNGILE kuwo wonke umuntu ngamanani ashibhile. Sithenjwa yizazi zezinkanyezi eziphezulu zamazwe omhlaba ukukhiqiza izinkanyezi zamakhasimende abo.

Isigaxa sethu se-horoscope yethu ye-premium sihlanganisa okulandelayo: –

I-300 Page Astrology Expoution & Iminyaka engama-20 yokubikezela horoscope.Kubandakanya konke kusuka kumibiko yempilo ye-Vedic Astrology ekufundeni izinkanyezi kwe-KP.

Ukuphela kokulungiswa kwezinkanyezi okuwukudingayo.Uzokwazi ukuphendula imibuzo esebenzayo efana nokuthi “lapho ibhizinisi lami lizophumelela?” Futhi “Ngabe ngizolidla ifa lemali eminyakeni embalwa ezayo?”

Thola kalula amakhambi amahle kakhulu kuwe nakubathandekayo bakho.Khulula ukucindezelwa nokukhathazeka ngokusebenzisa amakhambi eLal Kitab, owaziwa nangokuthi “Book Book of Vedic Astrology”.

Thola okuningi empilweni yakho ngonyaka ka-2022:Yazi ukuthi yiziphi izinyanga eziyi-12 ezizayo ezizoletha nombiko wokuhlaziya we-Transit / Dasha wonyaka we-Dasha futhi wenze impilo yakho ibe yinde futhi ijabule ngangokunokwenzeka.

I-Vedic Astrology yenze lula.Misa ukuchitha amahora amaningi ekucwaningweni kokubikezela kokubikezela ngokubikezela awukwazi ukukuqonda ngoba sikwenzele ukusebenza kanzima!

Musa nje ukuhamba nokugeleza.Thola ukuthi kuzokwenzekani ngaphambi kokuba kwenzeke! Thola ukubikezela kukaDasha kanye nalo lonke ulwazi mayelana ne-Nakshatra, Rashi, Bhava, Dasha & UDasha belikhulumi ngokuningiliziwe kanye namandla abo nobuthakathaka babo.

Thola umbiko wakho we-Numerology ufakiwe kulo mbiko.Yazi izinombolo zakho ze-Lucky, imibala enenhlanhla, i-auspicious & Izinsuku ezi-Inauspious & Iminyaka empilweni yakho, izinombolo zocingo, nezinombolo zemoto, ezikulethela ingcebo nokuchuma.

Thola izincomo ze-Gemstone ezifakiwe kulo mbiko.Umbiko wethu we-Horoscope ufaka incazelo eningilizayo yokuthi ungagqoka kanjani uhlobo ngalunye lwe-gem kahle, kanye nama-mantras noma iziteshi ezingasiza ukuthuthukisa amandla alo kakhulu!

Yonga isikhathi ngokwenza umbiko wakho owenzelwe umuntu kungakapheli amahora angama-24.Lo mbiko uza njengefayela le-PDF ongalifunda kunoma iyiphi idivaysi – ikhompyutha, ithebhulethi noma i-smartphone – ngokulula kwakho.

Izinsuku eziyi-7 isiqinisekiso sokubuyiselwa imali.Siyaqiniseka kakhulu kwisayensi yokufunda izinkanyezi – sinikeza isiqinisekiso semali esingemuva esiyi-100% uma uzwa sengathi lo mbiko awukutholanga nganoma iyiphi indlela.